Mitä on Next Generation NLP?

”You are a wonderful example, sponsor and practitioner of this Next Generation of NLP. Thank you Reetta for your passion and presence!” -Robert Dilts

”You are an amazing model of the 3rd generation. Walk in beauty, too, surrounded by beauty.” – Judith DeLozier

Next Generation NLP pohjautuu Stephen Gilliganin ja Robert Diltsin ja lukuisien muiden kuten Deborah Bacon Diltsin, Judith DeLozierin sekä muiden NLPU:ssa toimivien yhteistyökumppaneiden  myös viime vuosien NLP -sovelluksiin, -malleihin ja -tekniikoihin generatiivisuuden parissa (Generative Change)

Next Generation NLP:n perusajatukset, kuten generatiivisuus, NLP:n kolme mieltä (kognitiivinen, somaattinen, field), arkkityyppienergiat, keskelle itseä (centering) ja idea sponsoroinnista (tukea, vahvistaa) NLP -viitekehyksessä, kehitti alun perin Steve Gilligan omissa Self-Relations workshopeissaan (1997).

Vuonna 2010 Dilts ja DeLozier päättivät lunastaa lupauksensa kirjoittaa NLP Volum II, kaikista uusista NLP-sovelluksista, ideoista, malleista, harjoituksista ja asioista, joita oli virrannut ja kehitetty vuosien aikana. Kirjan nimeksi tuli: NLP II, The Next Generation, Enriching the Study of the Stucture of Subjective Experience (2010).

Nimensä mukaisesti se käsittää kokonaan uutta ajattelua, tekniikoita, malleja, oivalluksia ja toimintaa. Next Generation NLP yhdistää aikaisempien sukupolvien NLP:n kokonaisuudeksi, jossa liikutaan enemmän loogisten tasojen ylemmillä portailla: arvot ja uskomukset, identiteetti ja henkinen taso.

NLP kehittyy ja rikastuu koko ajan, niin ulkomailla kuin Suomessakin. Vanhat rakenteet, tiedot ja osaaminen säilyvät, ja samalla uutta, Next Generation NLP:tä, virtaa koko ajan myös Suomeen henkilöiden kautta, jotka aktiivisesti hakevat uutta tietoa, kouluttautuvat ja ovat mukana erilaissa NLP-yhteisöissä ja kouluttajaverkostoissa maailmalla.

Nykyisin Next Generation NLP:tä koulutetaan laajalti ympäri maailmaa, ja myös True Hearts on sitoutunut kouluttamaan sen arvomaailman ja oppien mukaisesti. True Heartsin oma sisäinen koulutusohjelma kouluttaa kaikki valmennusyhtiön kouluttajat  Next Genereration henkeen ja taitoihin. Yksi konkreettinen sitoumus tähän on myös  Copyright Authorization joka oikeuttaa käyttämään Diltsin ja DeLozierin Practitioner & Master Practitioner -materiaaleja True Heartsin koulutuksissa Suomessa ja kansainvälisesti, joko sellaisenaan tai mukaellen.

Next Generation NLP kehittyy kokoajan.
Generative Change ( Gilligan & Dilts) Success Factory Modeling SFM (Dilts) , Trans Camp ( Gilligan) ovat koulutusohjelmia joissa Next Generation NLP ja Generatiivisuus ovat keskiössä. Lisätietoja ko koulutuksista ole yhteydessä Reettaan reetta.vanhanen@truehearts.fi