Mitä on NLP?

NLP on käytännöllistä ja toimivaa ja sitä hyödynnetään monissa työ- ja liike-elämän tilanteissa: esimiestyöskentelyssä, vuorovaikutuksen parantamisessa, tiimien rakentamisessa ja motivoinnissa, unohtamatta kunkin omaa henkilökohtaisen kasvun mahdollisuutta.

NLP – Neuro-linguistic Programming

Neuro viittaa aisteihin ja neurologisiin prosesseihin eli tiedon käsittelyyn.
Linguisticviittaa puhuttuun ja kehon kieleen, jotka molemmat vaikuttavat ajatteluumme ja käyttäytymiseemme.
Programming viittaa rakenteisiin ajattelussamme ja siihen kuinka voimme vaikuttaa niihin.

NLP:ssa ajatellaan mm. että keho ja mieli ovat kokonaisuus, systeemi, ja että meissä kaikissa on jo kaikki.

NLP-koulutukset tarjoavat käytännön työkaluja vuorovaikutukseen, tavoitteiden saavuttamiseen ja ihmisten erilaisuuden ymmärtämiseen. Koulutuksissa esimerkiksi opitaan kuinka hyviä kontakteja luodaan ja pidetään yllä. Tai miten muutetaan rajoittavia uskomuksia, kuinka muutetaan kielteisiä kokemuksia myönteisiksi, kuinka meistä itse kukin motivoituu, miten hallitaan omia tunnetiloja ja miten voi vaikuttaa muiden ihmisten tunnetiloihin.

NLP:tä käytetään ja sovelletaan muun muassa koulutuksessa, valmentamisessa, terapiassa, asiakaspalvelussa, myynnissä, johtamisessa ja kunkin henkilökohtaisessa elämässä. NLP:n perustaidot ovat myös hyvä pohja yrityksen sisäisille coacheille tai coaching-ammattia suunnitteleville.

NLP-koulutukset sisältävät laajan joukon mielenkiintoisia ja toimivia menetelmiä. NLP-taidot opitaan ja niitä hyödynnetään parhaiten harjoittelemalla, ja vaikka yksittäiset menetelmät ovat hätkähdyttävän tehokkaita, tulee varsinainen oppimisvaikutus kuitenkin koulutuksen kokonaisuudesta, jossa perusteellisesti ja monipuolisesti opetellaan käytännössä kuinka vuorovaikutus toimii, mitä tapahtuu kun muuttaa ajatteluaan, miten tilat ja kokemukset rakentuvat ja muuttuvat… Ja jo alusta alkaen voit kokeilla ja soveltaa NLP:tä omassa elämässäsi!

Suomen NLP-yhdistyksen kriteerit täyttävät koulutukset

Suomen NLP-yhdistys on ollut 23 vuotta mukana kehittämässä, tutkimassa ja kouluttamassa NLP:tä Suomessa. Kun koulutus täyttää yhdistyksen kriteerit – niin koulutuksen kuin kouluttajankin osalta – saa koulutus ”täyttää Suomen NLP-yhdistyksen kriteerit” maininnan.

NLP-Koulutustasot

NLP Practitioner
NLP Master Practitioner
NLP Associate Trainer (ennen kuin apuopettajuudet on suoritettu)
NLP Trainer (kun pakolliset apuopettajuudet, vähintään NLP Practitioner ja NLP Master Practitioner, on suoritettu)
NLP Master Trainer (koulutusta vain ulkomailla, mm NLPU/ USA)

Koulutuskriteerit lyhyesti

Koulutus kestää vähintään 132 tuntia, sisältäen 5-7 lähiopetusjaksoa. Kouluttaja on NLP Trainer (jolla vähintään apuopettajuudet hyväksytysti suoritettu). Koulutuksen sisältövaatimukset vastaavat NLP-yhdistyksen kriteeristöjä. Suomessa pitkiä, yhdistyksen kriteerit täyttäviä NLP koulutuksia (NLP Practitioner ja NLP Master Practitioner) voivat pitää vain NLP Trainerit ja NLP Trainer koulutusta voi kouluttaa vain NLP Master Trainer tai Trainers Trainer.

Mikä on NLP Trademark?

Suomessa yleisesti käytössä oleva NLP-lyhenne on ulkomailla rekisteröity tuotemerkki. Suomessa on käytössä sekä NLP- että NLP TM -tuotemerkkejä, jotka tarkoittavat samaa asiaa. NLP-tuotemerkin sisältö määräytyy sen käyttäjän mukaan.

Patentti- ja rekisterihallituksen määritelmän mukaan suomalaisen käytännön mukaisesti tavaramerkki ei saa kuvailla niitä tavaroita tai palveluita, joille sitä haetaan. Erottamiskykyvaatimuksen taustalla on ajatus, että yksinoikeutta ei voida myöntää kenellekään kuvaileviin sanoihin tai kyseisellä alalla käytössä oleviin termeihin, koska se rajoittaisi kohtuuttomasti muiden alalla toimivien elinkeinonharjoittajien vapautta mainostaa tuotteitaan.

®- ja ™ -merkkien käyttö

Tavaramerkkilaissa ei säädellä ®- ja ™ -merkkien käyttöä. Oikeuskäytännössä on kuitenkin katsottu, että ® -merkkiä tulisi käyttää vain rekisteröityjen merkkien yhteydessä. Jos tavaramerkkiä ei ole rekisteröity Suomessa tai EU:n alueella, ® -merkkiä ei ole syytä käyttää.Sen sijaan™– merkkiä voi käyttää, vaikkei tavaramerkkiä olisikaan rekisteröity. Patentti- ja rekisterihallituksella ei ole velvollisuutta valvoa merkkien käyttöä. (Lähdetieto 20.12.2008 > PRH.fi)

Remontoidaan talo?

Psykologian tohtori Martti Tenkun vertauskuvan mukaan NLP ei kerro sitä, millainen talo on sinulle hyvä. Se auttaa sinua tunnistamaan ja jäsentämään omat arvosi ja tarpeesi sekä sen, millainen talo palvelisi juuri sinua. Se tarjoaa monia keinoja vanhan talosi korjaamiseen tai uuden rakentamiseen siten, että se todella vastaa tarpeitasi ja on mittatilauksesi mukainen.

Lue koulutuksissamme olleiden ihmisten omia kokemuksia, tuntoja, mielikuvia, ajatuksia ja mielipiteitä Onnistumistarinoita-osiosta.