Blogi

Aito kasvu alkaa sydämestä

Esimiehen täyskäsi

Mitä taitoja vähintään tarvitaan onnistuneeseen vuorovaikutukseen ja johtamiseen?

LÄSNÄOLO

Välimatka toisiin ihmisiin on suoraan verrannollinen siihen, kuinka olet yhteydessä itseesi, omiin tunteisiisi, toiveisiin ja unelmiin. Kun on läsnä itselle, voit olla läsnä muille. Läsnäolon kautta ihmiset kokevat tulleensa nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi juuri sellaisina kuin ovat.Läsnäololla on merkityksellinen vaikutus siihen, kuinka ihmisiin saa kontaktin, kuinka vuorovaikutus erilaisten ihmisten kanssa sujuu, kuinka tavoitteista tulee totta ja kuinka ihmiset jaksavat työssään.

MOTIVOINTITAIDOT

Motivaatio on kaiken a ja o. Ihmiset motivoituvat erilailla ja esimiehen/-naisen on hyvä ensin tiedostaa, kuinka itse motivoituu ja olla selvillä siitä, kuinka kukin hänen tiimissään motivoituu. Jos ei tiedä kuinka ihmiset motivoituvat, voi sattua niin, että esimies onnistuu motivoimaan ainoastaan heitä, jotka motivoituvat samoin kuin hän itse. He, jotka motivoituvat erilailla ovatkin sitten niitä “hankalia”, jotka eivät pääse asetettuihin tavoitteisiin ja jotka eivät viihdy työssään tai suorastaan kokevat sen raskaana ja ahdistavana. Mistä tiedät tehneesi työsi hyvin? Minkälaisia vastauksia saat samaan kysymykseen tiimisi jäseniltä?

On nimittäin hyvin erilaista motivoituuko sisäisesti omien kriteerien kautta vai syntyykö motivaatio ulkopuolelta? Jos esimiehellä/-naisella ei ole taitoja huomata tätä, tällöin tarjoaa omaa tyyliään kaikille muille ja saattaa osua oikeaan ja saattaa olla osumatta ja ikävä kyllä, pieleen menee. Ihminen huomaa ja havaitsee ympärillään ja muissa helpoiten sitä, mitä itsessä on. Jos ei tiedä, ettei tiedä, ei voi tietää, miten johtaa erilaisten motivoitumistyylien kautta. Haluatko sattua vahingossa oikeaan vai halutko tietää, miten motivointi toimii erilailla motivoituvilla ihmisillä?
Erilaisia motivoitumistapoja on mallitettu olevan jopa yli 60. Motivoitumistavat vaihtelevat ja ne menevät ihmisillä päällekkäin ja lomittain. On tutkittu, että työssä onnistumisen kannalta on esimiehen/-naisen hyvä olla selvillä vähintään noin 6-8 erilaisesta tavasta motivoitua ja motivoida alaisiaan. Esimiehen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että on selvillä omista ja tiiminsä jokaisen henkilön motivoitumistyylistä ja samalla on tietoinen siitä, kuinka motivoin erilaiset ihmiset tekemään työtään parhaalla mahdollisella tavalla. Kuinka rakennan toimivia tiimejä? Ketkä valitsen viemään uusia asioita läpi työyhteisössä ja organisaatiossa projektin alkuvaiheessa, keskellä ja lopussa? Miten ihmiset onnistuvat parhaiten omassa työssään?

PALAUTTEEN ANTAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN

Mestarit syövät palautetta aamiaiseksi, sanotaan. Palaute antaa suunnan ja varmistaa, että ollaan menossa kohti tavoitetta. Kuinka taitava sinä olet antamaan ja vastaanottamaan palautetta? Kuinka tietoisesti käytät sitä työvälineenä johtamisessa? Jos et ole aikaisemmin tätä miettinyt, nyt on aika ja kenties on aika päivittää jotain jonka jo osaat, sillä usein osaat jo paljon enemmän kuin tietoisesti tiedät. Kun asiat nousevat tietoisuuteen, voi niitä entistä useammin ja tehokkaammin käyttää johtamisen välineenä. Kysyin kerran eräältä viisaalta ja taitavalta esimieheltä, mikä on tärkeintä, kun uusi henkilö aloittaa työnsä. Hän vastasi: Kysyn ensimmäiseksi kaikilta, kuinka haluat saada palautetta ja siitä on sitten hyvä jatkaa.

TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN

Jos et tiedä mihin olet menossa ja mitä tavoittelet, saatat saada sen – tai sitten et. Kun tavoitteet on asetettu, aivot ikään kuin lähtevät automaattisesti hakemaan ratkaisuja kohti tavoitteita. Kun on tutkittu ihmisiä, jotka onnistuvat tavoitteissaan, on löydetty malli jonka mukaan suunnitellut tavoitteet toteutuvat parhaiten – kyse on usein hyvin muotoilluista tavoitteista. Kannattaa siis ajatella kuinka ajattelee! Tällä on merkitystä siihen, minkälaisia tuloksia saat aikaan ja minkälaista elämäsi yleensä on. Mitä siitä puuttuu? Onko jotain mistä haluat irti tai jotain mitä halut välttää? Vai onko mielessäsi selkeästi se, mitä kohti haluat mennä? Aivot eivät yksinkertaisesti voi kuvitella ja visualisoida jotain, jota haluat välttää tai josta haluat irti. Ohjaamalla mielensä ja ajatuksensa kohti selkeitä tavoitteita, alkavat ne toteutua.

OMAN HYVÄN TILAN RAKENTAMINEN JA ITSENSÄ JOHTAMINEN

Miten muodostaa oma hyvä tila ja sen kautta rakentaa onnistumisia tukeva tila (field) koko työyhteisöön? Henkilön sisäisellä tilalla on suuri merkitys hänen kykyynsä vuorovaikuttaa ja hoitaa tehtäviään menestyksellisesti. Kun esimiestehtävissä menestyneiden johtajien toimintaa tutkittiin, heiltä kysyttiin, miten he toimivat haastavissa tilanteissa, joissa on epävarmuutta, konflikteja sekä monimutkaisuutta. Useimmat sanoivat keräävänsä aluksi tietoa tilanteessa niin paljon kuin mahdollista. Ongelmaksi muodostui se, ettei heillä välttämättä ole ollut vastaavaa tilannetta aikaisemmin eikä kaikkea tarvittavaa tietoa ole saatavilla. Ratkaisevaa heidän mielestään oli kuitenkin se, missä sisäisessä tilassa he itse haluavat olla siinä tilanteessa kun tekevät päätöksiä. Tärkeää on miettiä, kuinka tähän omaan hyvään tilaan (COACH-tila: C=Centered, O=Open, A=Awaken, C=Connected H=Holding) päästään, miten siinä pysytään ja kuinka siihen palataan yhä uudelleen, hankalissakin tilanteissa.

Näitä, ja monia muita esimiehen/-naisen tarpeellisia taitoja käsitellään Esimiehen Kickstart! -koulutuksessa 4-5.10.2012. Paikkoja on vielä, joten tervetuloa mukaan!

Herättikö ajatuksia? Kommentoi kirjoitusta!