Blogi

Aito kasvu alkaa sydämestä

Lukuvinkkinä “Ihmisen mieli”

Tiede-lehti ja Jyrki Alenius:

”Mieli ei ole ainoastaan aivotoimintaa, vaan kehon, aivojen ja ulkomaailman vuorovaikutusverkosto.”

True Hearts on samaa mieltä. Mitä enemmän aivoja ja aivojen toimintaa tutkitaan, sitä enemmän tiedämme mielestä ja ajattelusta – ja samalla: sitä enemmän mielessämme on varmasti kysymyksiä siitä, mitä kaikkea ihmisen mielellä voi tehdä ja mihin kaikkeen mieli vaikuttaa.

Aidot Sydämet ovat sitä mieltä, että NLP:tä opiskellen on mahdollista avata ovi omaan mieleen. Ehkä hieman enemmän raolleen, kuin ilman NLP:tä. Se on jo mainio alku sille, miten paremmin mieltään ymmärtämällä voi kasvattaa tietoisuuttaan.

”Ihmisen mieli” on mielenkiintoinen opus luettavaksi. Tiivistimme Jyrki Aleniuksen kirja-arvostelun inspiroimaan teitä näin:

Monimuotoinen mieli

Jyrki Alenius tarkastelee Ihmisen mieltä kirja-arvostelussaan Tiede-lehdessä (4.3.2015). Teos on Helsingin yliopiston järjestämän Mieli-foorumin satoa: foorumi kokosi eri tieteiden tutkijoita käsittelemään ihmismielen olemusta vuosina 2007–2008.

“Mieli ei sijaitse aivoissa. Koko kysymys mielen sijaintipaikasta on harhaanjohtava”, todetaan jo teoksen johdannossa. Aleniuksen mukaan teoksen keskeisempänä ajatuksena on, ettei mieli ole ainoastaan aivotoimintaa, vaan kehon, aivojen ja ulkomaailman vuorovaikutusverkosto. Uskomus siitä, että mieli asuu aivoissa, on tuottanut monia eri ”neuromyyttejä”. Yksi yleisimmistä väittämistä on, että looginen ajattelu sijaitsee vasemmassa aivopuoliskossa.

”Kysymys ei kuulu, onko variksella mieli, vaan millainen mieli variksella on”. Ihmisen mieli antaa eväät ymmärtää mielen kompleksisuutta. Teos ei yritä antaa mielen määritelmää vaan kuvaa sen monien toimintojen kokonaisuudeksi. Päälukuja (ihmismielen kehitys, emootiot, tietoisuuden ja tiedostamattomuuden suhde ja mielen sairaudet) rytmittää 13 tiivistelmää, jotka luotaavat mieltä eri tieteenalojen näkökulmasta. Tuloksena on helppolukuinen, poikkitieteellinen ja tietopitoinen kokonaisuus.

LUE Hari, Riitta et al. 2015: Ihmisen mieli, Gaudeamus

”Kysymys ei kuulu, onko variksella mieli, vaan millainen mieli variksella on.”

”Kysymys ei kuulu, onko variksella mieli, vaan millainen mieli variksella on.”

 

Herättikö ajatuksia? Kommentoi kirjoitusta!