Blogi

Aito kasvu alkaa sydämestä

MENESTYmisen malli

Miten on? Haluatko ottaa riskin siitä, että sattumoisin pääset tavoitteeseesi, sillä menestymiseen liittyvät tavoitteet? Vai haluatko suunnitella ja varmistaa tavoitteesi toteutumisen parhaalla mahdollisella tavalla? Ihminen ja yritys ilman tavoitteita päätyy sattumanvaraisesti jonnekin. Jos haluat ohjata ihmiset yrityksessäsi menestymään entistä paremmin, uskon että seuraavat ajatukset MENESTYmisen mallista ovat sinulle kiinnostavaa luettavaa.

menestymisen_malli (2)

Menestyminen elämässä on aina kiinnostanut ihmisiä, myös minua. Oli tosin aikoja, jolloin määrittelin menestymisen erilailla kuin nykyään. Ja jos ihan rehellinen olen, niin oli myös aika, jolloin en juurikaan miettinyt menestymistä. En miettinyt myöskään arvojani, vaan heittäydyin päivien vietäväksi – joko menestyin tai en menestynyt. Kun menestystä ei synny, niin yleensä viimeistään silloin ihminen aktivoituu miettimään, mikä on hänelle tärkeää ja merkityksellistä. Ilman omia arvoja tai yrityksen arvomaailmaa, visiota ja missiota ei ole suuntaviivoja, syvyyttä ja energiaa sille toiminnalle mitä tavoitellaan. Millään mallilla tai tekniikalla ei tee mitään, jos sen alkulähde ei tule jostain, mikä on itselle tärkeää –kaikki lähtee liikkeelle arvoista.

Olen tutkinut menestymistä vuodesta 2000 alkaen oman kokemukseni ja omien johtamieni yritysten kautta (lukuisten erehdysten ja onnistumisten kautta), sekä monien koulutuksissani käyneiden ihmisten kanssa. Olen saanut olla mukana inspiroimassa ja tukemassa ihmisiä kasvussa ja kehittymisessä. Olen saanut olla mukana siinä, mitä me kutsumme matkaksi itseen ja omaan maksimipotentiaaliin, siihen tilaan, jossa kukin voi olla paras versio itsestään ja menestyä. Olen mallittanut heitä, jotka onnistuvat työssään ja osaavat motivoida tiiminsä menestymään. Olen kysellyt ja kuunnellut tarinoita menestymisestä niin yrityksissä kuin ihmisten henkilökohtaisessa elämässä.

KOULUTUS – KOGNITIIVINEN MIELI & INTELLEKTUELLI ÄLYKKYYS

Koulutus, tiedot, taidot ja osaaminen on tärkeää. Tänä päivänä puhutaan paljon osaamisen ohjaamisesta. Osaamista ei voi ohjata, jos sitä ei ole. Yksinkertaista. Tarvitaan tietty koulutuksen ja tiedon taso, jotta voi tehdä sitä mitä tekee. Selkeää. Kaikki se mitä olemme opiskelleet, kuten myös ideat ja ajatukset, syntyvät kognitiivisessa mielessä.

PÖSSIS – SOMAATTINEN MIELI & EMOTIONALLINEN ÄLYKKYYS

Keho kokonaisuudessaan ikään kuin kannattelee ja kuljettaa mukanaan kaiken sen, mitä olemme oppineet ja opiskelleet kognitiivisessa mielessä. Tiedät ehkä jo, että yksikään rationaalinen päätös ei synny ilman tunnetta, emotioita. Puhutaan tunnejohtamisesta, joka on emotionaalista älykkyyttä. Virta ja energia, pössis, joksi sitä myös kutsun, lähtee Sinusta! Tuo pössis saa osaamisesi, tiedot, taidot ja ideat lentoon, insipiroidut ja inspiroit muita. Tuntuuko tutulta?

MINÄ ja MUUT IHMISET- SOSIAALINEN ÄLYKKYYS – FIELD MIND (FIELD-MIELI)

MENESTYmisen mallin luomisessa olen inspiroitunut kaikista tässä jutussa mainitsemistani kirjoista ja kohtaamisista, käymistäni kansainvälisistä NLP-koulutuksista USA:ssa ja Lontoossa vuosina 2009-2013 ja näissä tapaamistani ihmisistä. Viime aikoina olen inspiroitunut erityisesti Lynda Gryttonin (London Business School) mallista, johon tutustuin ensimmäistä kertaa Nordic Business Forumissa (NFB) 2013, kuten myös NBF:n taustalla vaikuttavista nuorista miehistä, jotka omalla esimerkillään osoittavat kuinka menestyä, kun missio on kirkas ja selkeä. Yksi tuore inspiroijani on herra nimeltä Andrei Nöel Shaker. Andre on loistava esimerkki siitä kuinka oma hyvä tila on se tekijä, mikä lopulta nostaa sinut menestyjien joukkoon. Sain tutustua ja mallittaa häntä, kun olimme molemmat puhujina SEFE:n nuorille ekonomeille järjestetyissä tilaisuuksissa ympäri Suomea loppuvuodesta 2013.

ARVOT JA MOTIVOINTI – MIKÄ SINULLE ON TÄRKEÄÄ?

Nuorena esinaisena muistan harjoitelleeni sitä, miten saan selville alaisteni arvot. Kysyin suoraan “Kerro minulle kolme tärkeintä arvoasi?” En tiedä mitä tein, mutta usein sain vastaukseksi että “Onpa hankala ja iso kysymys, en oikein tiedä”. Vastaukset muuttuivat, kun vaihdoin kysymyksen muotoon “Mikä sinulle on tärkeää”? Tuli ihan erilaisia vastauksia ja paljon helpommin. Ihmiset innostuivat kertomaan heille tärkeistä asioista. Opin tuntemaan alaisiani ihan eri tavalla. Myöhemmin kuulin 5 Why-mallista (5 x miksi), joka vie entistä syvemmälle arvoihin. Pikkuhiljaa aloin ymmärtää alaisiani paremmin ja samalla opin motivoimaan heitä heidän tyylillään, en omallani. Toki vielä esinaiseuteni alkuvaiheessa minulla ei ollut mitään hajua siitä, että ihmiset todellakin motivoituvat hyvin eri tavalla (NLP:n motivointityylejä on mallitettu noin 60 joista n. 12 on sellaisia, joilla jo pärjää oikein hyvin ihmisten motivoimisessa.) Myös arvot ja motivoituminen liittyvät yhteen. Sanotaan että riittää, kun henkilöllä on yksikin arvo, joka yhdistyy yrityksen arvoihin – ja niin yhteys ja virta voi syntyä.

Ilman arvotarkasteluakin voi menestyä ja onnistua – sattumanvaraisesti. Jos haluat menestyä yhä useammin, jatkuvasti ja tasaisesti, niin arvotarkastelu on välttämätöntä. Nykyään ajattelen, että menestyminen jollain tietyllä alueella elämässä tulee siitä, että elämä kokonaisuudessaan on balanssissa. Mitä kaikkea vaaditaan balanssiin? Mitä balanssi sinulle merkitsee ja miten se liittyy siihen, että menestyt? Miten haluat menestyä, jotta elämä on kokonaista ja voit hyvin?

TUNTEET

Kun on yhteydessä omiin tunteisiinsa, ne ohjaavat omien tärkeiden asioiden, arvojen, äärelle. Tätä kautta ideat, ajatukset ja tavoitteet saavat merkityksen ja arvojen ja tavoitteiden välille syntyy yhteys, syntyy pössis, syntyy virta ja energia mikä vie maaliin – iso osa siitä, mitä tarvitaan menestykseen.

TAVOITTEET

NLP lähti kehittymään huipputaitojen mallituksesta, eli siitä miten ihmiset, joilla oli huippuosaamista tietyssä asiassa ja jotka saavuttivat tavoitteensa, sen tekivät. Siiryttiin mitä-tiedosta miten-tietoon. Tämä tekee NLP:stä edelleenkin hyvin konkreettisen välineen. Kun olet määrittänyt omasta arvopohjastasi käsin mitä menestyminen sinulle on, voit alkaa hahmotella sitä, miten siitä tehdään totta. Suunnittele oma menestymisesi!

Menestymisen suunnitteluun ja tavoitteiden saavuttamiseen on olemassa NLP-malli, joka tunnetaan ympäri maailmaa. Mentorini, oppi-isäni, NLP:n kehittäjä ja kouluttaja Robert Dilts työskenteli tavoitteiden parissa läheisesti muun muassa Steve Jobsin kanssa. Myös yrityksillä kuten FIAT, Weight Watchers ja Xtravaganza on ollut käytössään kyseinen malli. Samaa mallia voidaan hyödyntää niin yrityksen kuin jokaisen henkilökohtaisessa menestymisessä.

Tavoitteita konkretisoiva PACER-malli:

P- Positively stated. Tavoite on positiivisesti muotoiltu. Aivot eivät pysty käsittelemään sitä, mistä haluat päästä irti tai mistä haluat pois, vaan tarvitaan se, mitä kohti olet menossa. Jos lähdet liikkeelle ongelmista, mieti mitä haluat niiden sijaan, eli määrittele se tila, mitä tavoittelet. (Ja älä huoli, tulee vielä aika jolloin kannattaa kartoittaa myös uhat.)

A- Achievement focused. Omasta toiminnasta kiinni. Mieti mitä itse voit tehdä tavoitteiden toteutumiseksi? Mistä tiedät, että tavoite on totta? Mitkä ovat todisteet (mittarit) siitä, että tavoitteesi on toteutunut? Miltä silloin tuntuu, kuulostaa tai näyttää ihan kokreettisesti? Miten/ Mistä joku ulkopuolinen voi nähdä, että tavoite on totta?

C- Contextual. Täsmennetty. Missä tavoite on totta, keiden kanssa? Mikä on ajankohta ja tilanne? (Tämä on henkilökohtainen kokemus kaikilla aistikanavilla siitä, kun kuvittelet että tavoite on totta.)

E- Ecological. Ekologisuus tarkistettu. Ottaako tavoite huomioon ja säilyttää kaikki nykytilanteen myönteiset asiat? Onko sillä kielteisiä seurauksia itselle tai läheiselle? Onko tavoite vaivan arvoinen?

R- Resourses. Mitä resursseja tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi? Omat voimavarat (esim. sinnikkyys, päättäväisyys, luovuus, joustavuus). Muistele nyt minkälaista silloin on, kun sinulla on ollut juuri nämä resurssit. Miltä silloin tuntui, näytti, kuulosti? Ota tuo kokemus mukaasi tähän tavoitteeseesi. Mitä muita resursseja tarvitset? Tämä on sinulle helppoa: rahat, henkilöt, vastuut, aikataulut…

Yksinkertaisuudessaan: PACER-mallia ei kannata tehdä ennen kuin on työstetty arvopohjaa. Miksi on tärkeää saavuttaa ne tavoitteet mitä halutaan saavuttaa? Haluathan varmasti sen pössiksen ja inspiraation, joka tekee tavoitteista totta?

ITSEARVOSTUS ja ITSELUOTTAMUS

Malleilla sinänsä ei tehdä mitään jos virta niihin ei tule ihmisestä itsestään. Motivaatio ei synny malleista vaan siitä, että ihminen uskoo itseensä (=itsearvostus) ja omiin kykyihinsä, omaan tekemiseen ja sen hallintaan (=itseluottamus). Ja juuri tässä järjestyksessä. Ensin on oltava usko siihen, että olen hyvä ja arvostettu ihmisenä – ja sitten on vahva luottamus omiin kykyihin. Kokemus siitä, että tulee nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi omana itsenään vapauttaa ihmisen elämään elämäänsä omana itsenään. On helppo uskaltaa olla rohkea, kun ei tarvitse miettiä kelpaanko tällaisena kun olen, omana itsenäni.

Ja miten voit olla tässä mukana, miten teet tämän? Kannustat, rohkaiset, tuet ihmisiä identiteetin tasolla. Sanomalla “olet ihana, valloittava, taitava, upea ihminen. Tykkään susta, pidän susta ihmisenä, olet avoin, taitava, rehellinen, inspiroiva..”

Robert Dilts puhuu kirjassaan From Coach to Awakener sponsoroinnista identiteetin tasolla. Identiteetin taso on ikään kuin ajuri huippusuorituksiin, rohkeuteen sanoa omat mielipiteet, rohkeuteen yrittää silloinkin kun voi epäonnistua. Rohkeuteen olla luova ja innovatiivinen ja tehdä asioita kenties tosin.

OMA HYVÄ TILA – C.O.A.C.H -state

Kuinka rakentaa sitä omaa hyvää tilaa, jossa olet paras versio itsestäsi ja yhteydessä omaan maksimipotentiaaliisi? Oma hyvä tila on keskiössä kun puhutaan menestymisestä, siinä mitä olet ja teet. Se ohjaa ihmistä olemaan paremmin yhteydessä omiin tunteisiinsa ja tekemään asioita arvomaailmastaan käsin.

Lopuksi lyhyt harjoitus aiheesta: 

1. Läsnäolo.

Varaa rauhallinen paikka, nosta jalat pöydälle tai etsi muuten mukava ja rento asento, sulje silmät ja keskity hetkeksi omaan hengitykseesi, tarkista että sisäänhengitys ja uloshengitys ovat tasapainossa. Sulje huulet ja hengitä nenän kautta. Tunne ilman viileys tai lämpö sieraimissa. Tunne miten hengitys kulkee aina nenästä keuhkojen alaosaan ja takaisin nenään. Tunne alusta, jolla olet ja kehon tuntemukset vasten alustaa, tunne ilma ja sen viileys tai lämpö ihon paljailla osilla, kuuntele ääniä ja katsele ympärillesi mitä näe. Olet tässä nyt ja keskity omiin tunteisiin, älä tee mitään, ihan vaan huomaa omat tunteet. Tähän käy helposti myös tueksi musiikki tai rentoutusäänite. Pääasia on, että pääset omaan hyvään läsnäolon tilaan, jossa olet yhteydessä omaan maksimipotentiaalisi.

2. Arvot
Ota mieleen asia, jonka äärellä olet ja huomaa mitä tunteita tähän asiaan liittyy? Mihin kohtaan tunteesi tähän asiaan liittyen sinut ohjaa? Mikä tässä asiassa on sinulle tärkeää (arvo)? Voit kirjata ylös omat tunteet ja omat asiaan liittyvät tärkeät huomiot (esim. kiukku > mihin se ohjaa / mistä se tulee? luottamuspula > arvo: luottamus).

3. Kyllä vai ei? Mihin suuntaan?
Miten nämä tärkeät asiat vaikuttavat siihen kuinka jatkossa toimit? Mihin suuntaan menet? Mille asioille sanot ei? Mille kyllä? Esimerkkinä > arvo: luottamus  > otan mukaan tähän projektiin henkilön johon henkilökohtaisesti voin luottaa.  > Keskustelen kaikkien kanssa siitä mitä luottamus itse kullekin tarkoittaa, rakennan yhteistä arvopohjaa. Kuinka tärkeää luottamus on? Onko edellytyksiä rakentaa sellaista luottamusta, että voimme tiiminä toimia ja sovitut asiat etenevät ja menevät maaliin? Kuinka tärkeä asia tämä on kokonaisuudessaan?

4. Kenen / Keiden kanssa aioit edetä asia kanssa?
Miten aioit edetä, mikä on tavoitteesi!

Kirjoittaja Reetta Vanhanen on valmennusyhtiö True Hearts NLP Finland Oy:n toimitusjohtaja, henkilöstövalmentaja ja NLP-kouluttaja.

MENESTYmisen malli -koulutus tiistaina 7.10. 2014 klo 9-17Lue lisää ja ilmoittaudu

Herättikö ajatuksia? Kommentoi kirjoitusta!