Blogi

Aito kasvu alkaa sydämestä

NLP-polullani: matkan varrella minä, sinä ja me vuorovaikutuksessa

Nelli Asikaisen blogikirjoitussarjassa seurataan ”matkaa hämmennyksestä tietoisuuteen” NLP Practitioner -kurssilla keväällä 2015.

NLP-polullani: matkan varrella minä, sinä ja me vuorovaikutuksessa

Minä näen sinut. Näetkö sinä minut? Ihmisten välinen avoin, huomioonottava ja tasavertainen vuorovaikutus ei synny itsestään, vaan sen luominen ja kehittäminen vaatii aikaa. Vuorovaikutuksella tarkoitamme vähintään kahden ihmisen välistä suhdetta, toimintaa ja viestintää, jossa osapuolet jakavat ja rakentavat yhteisiä merkityksiä – tietoa, tunteita, kokemuksia ja ajatuksia. Aidon viestinnän lisäksi luottamusta herättää kyky kuunnella ja ymmärtää, mitä toisella on sanottavanaan.

th_blogi_nelli_asikainen_prakkari_18-05-15_nosto1NLP-koulutuksessani on useaan otteeseen noussut esille eri näkökulmien tärkeys vuorovaikutuksessa. Ymmärrämme paremmin sekä itseämme, toista ihmistä ja mitä vuorovaikutustilanteessa tapahtuu, kun emme rajoita itseämme vain yhteen näkökulmaan. Kiertämällä eri näkökulmissa saamme monipuolisempaa tietoa, mikä edesauttaa toisen ihmisen ymmärtämistä ja hyväksymistä ja estää väärinkäsitysten muodostumista. Minä-näkökulmassa olemme vahvasti kiinni omissa tunteissamme, toiveissa ja mielipiteissämme kun taas sinä-näkökulmassa, empaattisesti myötäeläen, voimme asettua toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää asian hänen kokemuksensa kautta. Ulkoisen, ”kolmannen” ihmisen tarkkailija-positiosta pystymme puolestaan objektiivisesti ja neutraalisti tarkastelemaan vuorovaikutustilannetta. Kun meillä on enemmän tietoa vuorovaikutustilanteesta, voimme tehokkaammin muokata omaa viestintäämme. Tavoite. Palaute. Jousto.

th_blogi_nelli_asikainen_prakkari_18-05-15_nosto2Vuorovaikutustilanteessa myös sanat ja tyylivalinnat ovat luontaisesti merkityksellisessä asemassa siinä, miten viestimme menee perille. Aidossa ja vaikuttavassa vuorovaikutuksessa sanojen, äänen ja kehonkielen tulee olla tasapainossa, jotta kontakti ja luottamus muodostuvat sekä kestävät. Vuorovaikutuksen syntymisessä ja sen eteenpäin viemisessä molemmilla osapuolilla on tärkeä, tasa-arvoinen rooli ja kielellä suuri merkitys sen luomisessa. Minä-kielellä, sinä-kielellä, ja me-kielellä luomme näitä rooleja. Minä-kielen käyttäminen jättää usein enemmän tilaa toiselle vuoropuhelussa kun taas kohdistettu sinä-kieli voi helposti tuntua syytökseltä vastaanottajasta ja aiheuttaa kontaktin rikkoutumisen. Tasa-arvoistavan me-kielen käyttäminen tekee viestin lähettäjästä ja vastaanottajasta yhdenvertaisia ja tavoitteista yhteiset. On tärkeää kuitenkin muistaa, että eri ihmisiin vaikutamme eri lailla ja tällöin kaikille näille keinoille on omat kontekstinsa, aikansa ja paikkansa. Niin kuin NLP-koulutuksessani on hienosti sanottu: ”Kontakti on luotavissa monipuolisella kielellä.”

nelli_omakuva_blogiinKirjoittaja Nelli Asikainen on helsinkiläinen viestintäassistentti ja avoimen uteliaasti elämää ja vuorovaikutusta analysoiva NLP:n vasta-alkaja, joka rakastaa kieliä, kulttuuria ja jatkuvaa uuden oppimista. Hän aloitti NLP Practitioner -koulutuksen True Heartsilla tammikuussa 2015.

 

Herättikö ajatuksia? Kommentoi kirjoitusta!