Blogi

Aito kasvu alkaa sydämestä

NLP-polullani: miten käytämme kieltä ja miten se meihin ja ympäristössä oleviin ihmisiin vaikuttaa?

Nelli Asikaisen blogikirjoitussarjassa seurataan ”matkaa hämmennyksestä tietoisuuteen” NLP Practitioner -kurssilla keväällä 2015.

NLP-kirjainyhdistelmän L-kirjain on minulle kaikista tutuin ja rakkain. Neuro-Linguistic-Programming. Malli siitä, miten puhutulla kielellä ja kehonkielellämme kommunikoimme sekä tietoisella että tiedostamattomalla tasolla;miten käytämme kieltä ja miten se meihin ja ympäristössä oleviin ihmisiin vaikuttaa. Kielellä voimme luoda yhteyden toiseen, ohjata omia mielikuviamme, satuttaa tai ymmärtää toista – kieli ja sanat ovat meidän kaikkien ensisijaisia työvälineitä. Niillä luomme kokemuksia ja todellisuuskäsityksiä, sekä ohjamme omaamme ja muiden ihmisten kokemusta maailmasta käyttämillämme kielen rakenteen muodoilla. Kielellä ja sen sanoilla luomme ja rakennamme maailmaa joka päivä. Meille ihmisille sanat ovat enemmän kuin pelkkä kommunikaation väline: niillä muokkaamme uskomuksiamme, käytöstämme, tunteitamme ja toimintaamme.

th_blogi_nelli_asikainen_prakkari_20-04-15_nosto1Kurssimateriaaliin perehtyessäni kielitieteilijä-minäni riemastui NLP:n lingvistisestä ulottuvuudesta ja teoriasta sanavalintojen merkityksestä vuorovaikutuksessa. Rakastan sanoja ja innostun usein niiden etymologiasta, niiden semanttisista ja pragmaattisista tarkoituksista, niiden kantamista suurista ja pienistä merkityksistä. Sana on viestinnän pienin elementti, jolla yksikseen lausuttuna ja erikseen kirjoitettuna on semanttista tai pragmaattista merkitystä. Sanavalinnat kertovat paljon puhujan tai kirjoittajan maailmankuvasta, ja siksi niiden valintaan kannattaa kiinnittää sitä häivähtävää hetkeä pidempi tuokio. Sanat ovat erottamaton osa tekstin tai puheen tyyliä ja ne kuvastavat arvojamme ja raottavat verhoa viestin takana vaikuttavasta ideologiasta, paljastaen havainnointitapojamme, uskomuksiamme, ja ennakkoluulojamme. Yhdellä sanalla voimme ilahduttaa tai suututtaa – välittää suuria merkityksiä. Saada aikaan hyvää tuottavia asioita, tai aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa.

Vuorovaikutuksessa ja viestinnässä myös kaikkein pienimmillä sanoilla on merkitystä siihen, miten viestimme välittyy, miten se vastaanotetaan, ja millaista kokemusta maailmasta se välittää. Usein kannattaa kiinnittää enemmän huomiota siihen miten kommunikoit kuin mitä kommunikoit. Vuorovaikutuksen merkitys ja sen onnistuminen on nähtävissä sen aikaansaamassa reaktiossa. Vaikuttavassa kommunikaatiossa käyttämämme kieli luo tunteita, motivoi ja ohjaa ajatteluamme. NLP:ssä hyvänä esimerkkinä toimivat konjunktiot eli sidesanat, joilla ilmaisemme asioiden, kokemusten, ja havaintojen välisiä suhteita ja siltoja. Mutta ja ja. Jos ja kun. Pieniä, suuria sanoja, sillä niiden avulla rakennamme merkityksiä joka päivä. Jos ja kun vaikuttavat siihen, miten todellisina tulevat asiat koemme kun taas mutta ja ja erottavat, yhdistävät, ja arvottavat asioita. Näin kieli, ja sen sanat luovat todellisuutta, avaavat meille uusia mahdollisuuksia. Kiinnittämällä huomioita sanojen valintaan voimme muuttaa asioiden välisiä yhteyksiä ja merkityksiä, viestiä vaikuttavasti, ja valita itsellemme sanaston, jolla luomme itsellemme elämän kielen.

nelli_omakuva_blogiinKirjoittaja Nelli Asikainen on helsinkiläinen viestintäassistentti ja avoimen uteliaasti elämää ja vuorovaikutusta analysoiva NLP:n vasta-alkaja, joka rakastaa kieliä, kulttuuria ja jatkuvaa uuden oppimista. Hän aloitti NLP Practitioner -koulutuksen True Heartsilla tammikuussa 2015.

 

Herättikö ajatuksia? Kommentoi kirjoitusta!