Blogi

Aito kasvu alkaa sydämestä

Uusi koulutustuki tekee henkilöstön kouluttamisesta entistä kannattavampaa

Henkilöstön kouluttamiseen ja osaamiseen panostaminen on nyt entistä kannattavampaa. Vuoden 2014 alusta lähtien yritykset ovat oikeutettuja saamaan verotuksessa huomioitavan koulutusvähennyksen, kun tietyt lain mukaiset edellytykset täyttyvät.

Edellytykset koulutusvähennykseen ovat seuraavat:

  • koulutus perustuu koko henkilöstöä koskevaan koulutussuunnitelmaan
  • koulutus liittyy työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin
  • koulutuksen kesto on enintään kolme päivää/työntekijä yrityksen verovuoden aikana
  • koulutus kestää yhtäjaksoisesti vähintään yhden tunnin
  • työntekijälle maksetaan koulutusajalta palkkaa ja työntekijän on osallistuttava tosiasiallisesti koulutukseen
  • työnantajan on laadittava kirjallinen selvitys vähennysten edellytysten täyttymisestä työntekijäkohtaisesti

Koulutusvähennys lasketaan siten, että työntekijöiden keskimääräinen päiväpalkka kerrotaan vähennykseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärällä. Näin saatu tulo jaetaan kahdella. Koulutusvähennyksen määrä on siten noin puolet koulutusajan palkkakuluista.

Päättäjät ja HR-ihmiset! Nyt kannattaa tarttua tilaisuuteen ja laatia henkilöstön  koulutussuunnitelma – ja toteuttaa sitä aktiivisesti ihan jokaisen työntekijän kohdalla. Tai mikäli työntekijänä haluaisit kehittää osaamistasi ja menestyä työssäsi entistä paremmin, vinkkaa koulutusvähennyksestä työnantajallesi.
Koulutustoiveet ja –tarpeet on hyvä ottaa esille vaikkapa kehityskeskustelun yhteydessä.

Vuorovaikutus- ja motivointitaitoja, hiljaisen tiedon mallittamista, välineitä johtamiseen ja esimiestyöhön… True Heartsin koulutuskalenterista löydät monipuolisia koulutusvaihtoehtoja moneen tarpeeseen. 1-3 päivän koulutuksemme ovat koulutustuen myötä yrityksille entistäkin edullisempia.

Tutustu alkaviin avoimiin yrityskoulutuksiimme

Lisätietoja koulutustuesta www.vero.fi

Kirjoittaja Anu Vihonen on True Hearts NLP Finland Oy:n NLP-kouluttaja, henkilöstövalmentaja ja myyntijohtaja.

Herättikö ajatuksia? Kommentoi kirjoitusta!