Blogi

Aito kasvu alkaa sydämestä

Yhteenvetoa Esimiehen Kickstart! -koulutuksesta

True Heartsin avoin Esimiehen Kickstart! -koulutus järjestettiin onnistuneesti 4-5.10. Vielä kerran lämmin KIITOS kaikille osallistujille! Ja nyt sitten vain jalkauttamaan koulutuksesta saatuja uusia inspiraatioita ja oivalluksia käytännön tekemiseen.

Koulutus toteutettiin pienryhmässä, mikä onkin osallistujilta saadun palautteen perusteella optimaalisin vaihtoehto kyseisen koulutuksen järjestämiselle. Osallistujat ehtivät tutustumaan toisiinsa paremmin, mikä tukee ryhmän ilmapiiriä ja mahdollistaa avoimen keskustelun ja mielipiteiden vaihdon sekä tapausten yksityiskohtaisemman käsittelyn.

Pienryhmä on paras tapa oppia ja siinä suhteessa tuo meidän ryhmäkoko oli aika optimaalinen. Kaikki saivat olla mukana keskustelussa (jos halusivat) ja myös uskalsivat osallistua. Reetta pystyi luomaan ilmapiirin, jossa kaikki uskalsivat avautua.”

 ”Ihanaa kun koulutuksessa ei haettu ns. oikeita vastauksia kysymyksiin, vaan kaikki uskalsivat puhua ja kertoa ajatuksiaan.”

Esimiehen Kickstart! -koulutuksessa paneuduttiin mm. ihmisten erilaisuuden ymmärtämiseen ja sujuvamman vuorovaikutuksen rakentamiseen sen kautta, erilaisiin motivoitumistyyleihin, tavoitteellisuuteen sekä oman sisäisen tilan ohjaamiseen. Apuna käytettiin paljon käytännön esimerkkejä ja harjoituksia.

 ”Oli mielenkiintoista miettiä tarkemmin miten eri tavalla ihmiset ajattelevat eri tilanteissa ja miten eri tavalla ja eri asioista eri ihmiset motivoituvat. Kiinnostavimpia aiheita oli ehkä juuri ihmisten erilaisuus, motivoitumistyylit sekä palautteen antaminen ja samauttaminen.”

 ”Mielenkiinto säilyi koko koulutuksen ajan eikä tarvinnut tylsistyä niin kuin ehkä jossain luentotyyppisellä kurssilla olisi saattanut tapahtua. Myös harjoitusten tekeminen oli mielenkiintoista ja opettavaista.”

 ”Pidin eniten koulutuksen käytännönläheisestä lähestymistavasta ja esimerkeistä, joihin oli helppo samaistua.”

Reetan persoonallinen koulutustyyli sai mieltä lämmittävää palautetta.

 ”Reetan positiivinen elämänasenne ja ihmisläheinen olemus sai tuntemaan olon tervetulleeksi heti alussa ja tunsin, että saan huoletta olla oma itseni ja sanoa omat mielipiteeni ilman jännittämistä.”

 ”Reetta puhui asioista kiinnostavasti ja selkokielellä, jota kuka tahansa pystyi seuraamaan. Kouluttajan kiinnostus aiheeseen myös tarttuu!”

Laajan koulutuskokonaisuuden käsittelyyn olisi helposti saanut käytettyä enemmän koulutuspäiviä. Lisäaikaa ja pidempikestoista koulutusta toivottiin useammassakin palautteessa.

Asiat olivat niin mielenkiintoisia, että lisäaikaakin niiden äärellä olisin mieluusti käyttänyt.”

 ”Reetalla olisi ollut vaikka kuinka paljon mielienkiintoisia asioita ja hyviä esimerkkejä liittyen ihmisten mieleen ja ajatusmalleihin. Olisikin ollut mukava kuulla lisää ja päästä vähän enemmän soveltamaan oppeja käytäntöön. Tämä on varmasti pidemmän koulutusjakson aikana mahdollista kun välillä jalkaudutaan omille työpaikoille normaalin työn pariin.”

Kaiken kaikkiaan osallistujat olivat tyytyväisiä koulutukseen ja valmiita suosittelemaan sitä myös muille.

Käytännönläheisenä koulutus on sopiva uusille esimiehille, mutta myös silmien avaaja pidempään esimiehenä olleelle.”

Suosittelisin tätä koulutusta työyhteisössä kenelle tahansa esimiestehtävissä työskentelevälle tai miksipä ei ihan kaikille työntekijöille.”

Olemme kiitollisia saamastamme palautteesta, se on meille kehittymisen ja tulevien koulutusten suunnittelun kannalta ensiarvoisen tärkeää! Seuraava Esimiehen Kickstart! -koulutus järjestetään keväällä 2013. Tähän koulutukseen ja palautteeseen pohjautuen olemme myös valmistelleet Esimiehen Täyskäsi -yrityspaketin, joka on mahdollista räätälöidä juuri sinun yrityksesi koon ja tarpeiden mukaiseksi.

Pyydä sähköinen esite ja lisätietoja meilitse osoitteesta info@truehearts.fi

 

Herättikö ajatuksia? Kommentoi kirjoitusta!