Blogi

Aito kasvu alkaa sydämestä

Uteliaisuus uutta kohtaan vie eteenpäin

Istun tunnelmallisen puutalon keittiössä edessäni kahvikuppi ja ja viuhkaksi levitetty pino kortteja, joista intuitioni ohjaamana nostan yhden. “Elämäni on seikkailua”, siinä sanotaan. 

Talon emäntänä ja tammikuussa julkaistun Hyvän mielen taidot –kirjan sekä mielikuvaharjoittelun apuna toimivien Hyvän mielen korttien luojana toimii Maaretta Tukiainen: nainen, jota intohimoinen tarve seikkailuun on kuljettanut elämässä jo moneen suuntaan.

NLP:n yksi perusajatuksista on, että jokaisella on oma tapa oppia. Maaretan tapana on perehtyä johonkin asiaan, suodattaa se kaiken aiemmin oppimansa läpi – ja luoda siitä sitten oma versio. Hyvän mielen taidot ovat yksi tämän prosessin hedelmistä.

– Kirjassa ja korteissa on mukana kaikenlaista, mitä olen tähän mennessä opiskellut: tietoisuustaitoja, positiivista psykologiaa, kasvatustieteitä ja pedagogisia opintoja, NLP:tä, mindfulnessia, Mind-Body Bridgingia, life coaching -taitoja, ilmaisuterapiaa ja tietysti joukko omia tähänastisia kokemuksiani yhteen paketoituna.

– Monissa tietoisuuden kehittämisen menetelmissä uskotaan, että sinä itse tiedät, mikä on sinulle tärkeää. Jokainen voi ottaa mukaansa sen, mikä sillä hetkellä omaa elämää parhaiten palvelee. Siksi onkin kiinnostavaa, hauskaa ja inspiroivaa yhdistellä näitä asioita riippumatta siitä, minkä kategorian tai menetelmän alle ne laitetaan. Tärkeintä on niiden yhteinen salliva arvopohja – se luo todellisen yhteyden ihmisten välille. Monesti puhutaan loppujen lopuksi samoista asioista vaikkakin eri nimillä. Termit voivat joskus olla jopa esteenä sille, mitä ihmiset oikeasti tarvitsevat tai mikä heitä voisi auttaa.

– Toivon, että tietokirjailijana voin sanoittaa asioita jatkossakin niin, että erilaisten teemojen ydinajatukset aukeaisivat mahdollisimman laajalle kohderyhmälle ja auttaisivat näin useampaa ihmistä.

maaretta_7321

Kaikki tiet vievät Roomaan, loput Malmille

Maaretta aloitti NLP:n opiskelun syksyllä 2014 kun edelliset valmennusalan opinnot olivat loppuneet ja elämässä oli tilaa uudelle.

– Tein silloin paljon kirjoitustyötä yksin kotona ja kaipasin sen vastapainoksi sosiaalista viiteryhmää, johon kuulua. Olin kuullut NLP:stä jo yliopisto-opintojen aikana mutta sen teoria ja kokonaisviitekehys selkiytyi vasta NLP Practitioner-koulutuksen aikana.

Osa NLP:ssäkin käytetyistä tekniikoista oli Maaretalle tuttuja aiempien koulutusten kautta.

– Huomasin, että intuitiivisesti olin jo käyttänytkin monia tekniikoita työssäni. Koulutuksen kautta tulin niistä entistä tietoisemmaksi ja toisaalta sain välineitä sanallistaa niitä myös muille.

– NLP on kokonaisuudessaan loistava menetelmä tietoisuustaitojen kehittämiseen ja antaa esimerkiksi vuorovaikutustaitojen sisäistämiseen ja ymmärtämiseen paljon syvyyttä.

Työelämä vaatii näitä taitoja meiltä entistä enemmän varsinkin nyt, kun mikään ei ole pysyvää.

True Heartsille Maaretta päätyi aluksi käytännön syistä; koulutustila Malmilla sijaitsee lähellä kotia ja kotona odottavat kaksi koiraa kaipasivat lenkittäjää heti koulutuspäivän jälkeen.

–Hyvin pian vaikutuin True Heartsin edustaman Next Generation NLP:n arvomaailmasta, ja se sai jatkamaan opintoja nimenomaan True Heartsilla.

Myötätunto on yksi Next Generation NLP:n kulmakiviä ja myös Maaretan arvokartan ytimessä.

– Minulle on sydämen asia edistää omalta osaltani sitä, että voisimme nähdä toisemme myötätuntoisemmin silmin. Olemme ainutlaatuisia ja samanarvoisia. Meissä on se tietty ihmisyyden ydin, joka on kaikilla sama. Mitä enemmän löydämme ja kehitämme myötätuntoa itsessämme, sitä paremmin pystymme näkemään asioita toisten ihmisten arvomaailmasta ja heille merkityksellisistä lähtökohdista käsin. Ja mitä useampi ihminen tekee näin, sitä parempi maailma meillä on! On olemassa monia menetelmiä kehittää myötätuntotaitoja ja NLP on yksi niistä.

Monelle pitkän NLP-koulutuksen aloittaminen on merkinnyt uuden vaiheen käynnistymistä, taitekohtaa elämässä. Maaretta ajattelee kaiken liittyvän kaikkeen ja NLP-koulutuksen olevan hetki jatkumossa, yksi askel polulla kohti seuraavaa.

– Elämässäni on tapahtunut paljon konkreettisia muutoksia – neljän uuden ammatin opiskelusta paikkakuntien ja sosiaalisten piirien vaihtoon – jotka ovat vaikuttaneet elämäni kulkuun voimakkaasti. Olen ikään kuin synnyttänyt itseni uudelleen ja aloittanut alusta jo monta kertaa. Kuulostaa ehkä jopa vähän masokistiselta. Äärimmäiselle epämukavuusalueelle menemisestä on tätä kautta tullut mukavuusalueelle menemistä.

– Haluan koetella minuuteni rajoja niissä asioissa, joista olen kiinnostunut. Se ei välttämättä ole ollut aina helppo tie, ja NLP:n kautta olen ymmärtänyt, että mukana on myös jonkinlaista tuhoavuutta.

– Toisaalta juuri se elämäni moninaisuus, asioiden kirkastaminen ja kiteyttäminen jatkuvan muutoksen kautta, saattaa olla lahjani maailmalle, Maaretta toteaa ja puhkeaa kuplivaan nauruun.

Luovuus on seikkailua ja leikkiä

Maaretalle luovuus on yksi elämän ydinarvoista.

– Yksi tärkeimmistä asioista on oman luovan potentiaalini maksimaalinen hyödyntäminen – yhdessä muiden kanssa – niin, että se voisi palvella ja auttaa muita ihmisiä ja sitä kautta aikaansaada muutosta, tehdä maailmasta paremman paikan. Minulle on tärkeää, että se mitä teen on merkityksellistä ja kurottaa jollain tapaa kohti toista ihmistä.

NLP:ssä Maarettaa puhuttelee erityisesti erilaiset luovuutta vapauttavat ajatukset ja tekniikat sekä kaikkia aisteja hyödyntäen tehtävät harjoitukset.

– NLP on kokonaisvaltaisesti luova menetelmä, tai ainakin sellaisena sitä voi käyttää.

Maaretta on toiminut pitkään valmentajana ja mentorina ja yksi hänen missioistaan liittyy kirjoihin. Hän haluaa auttaa maailmaan ne kirjat, joita ihmisten sisällä on.

– Luovuus on vapautta toteuttaa itseään. Sitä, että saa kirjoitta ja julkaista sellaisia kirjoja, jotka sydämestä kumpuavat ja jotka ovat oman maailmankatsomuksen näkökulmasta tärkeitä. Olen kiitollinen, että Suomessa tämä on yhä mahdollista.

Aikuinen on terve, kun se leikkii. Jos unohtaa miten leikitään, sairastuu.

Maaretta työskenteli pitkään Subin kanavajohtajana.

– Olen rakentaja, raivaaja, pioneeri ja leikkijä – en niinkään säilyttäjä tai ylläpitäjä. Syy miksi aikoinaan vastaanotin pestin, oli se, että sain rakentaa jotain kokonaan uutta. Leikkiä kesti 10 vuotta ja koko ajan siihen tuli lisää ihmisiä mukaan. Se oli mahtavaa aikaa! Jossain vaiheessa kanava kasvoi niin suureksi, että siirryimme ylläpitovaiheeseen ja mahdollisuus kokeilla uutta pienentyi radikaalisti. Säikähdin. Irtisanoutumisen kautta sain luovuuteni ja seikkailuhenkeni takaisin ja pääsin taas rakentamaan uutta.

Rakennettavaa onkin riittänyt. Maaretan neljäs kirja, Huippunaiset. Menestystarinoita, on juuri julkaisun kynnyksellä samalla kun edellisen, Hyvän mielen taidot –kirjan painomuste ei ole vielä ehtinyt kunnolla edes kuivua. Kahden kirjan kirjoittaminen ja editointi sekä juontajan työ ja kuvaukset Ylen 8 myyttiä työstä –sarjassa pitivät naisen kiireisenä loppuvuodesta 2015.

– Olihan se hurjaa. En pitänyt vapaapäivää kolmeen kuukauteen. Ehkä tämä oli hyvä tilaisuus tunnistaa oma heikko kohtani. En osaa aina vetää rajaa siihen, mikä on tarpeeksi.

Maaretta selvisi haastavasta ajanjaksosta palastelemalla ajankäyttöään ja karsimalla valmennus- ja luentotilaisuuksia. Myös tausta toimittajana ja ammattikirjailijana auttoi aikatauluissa pysymisessä.

Seikkailu jatkuu

Uudet seikkailut odottavat ja niiden keskellä Maaretta aikoo pitää entistä paremmin kiinni myös tasapainoisemmasta arjesta.

– Kiinnostaviin asioihin uppoutumista ja heittäytymistä. Kauneuden näkemistä, luomista ja esiintuomista. Yhteistyötä muiden kanssa näiden asioiden parissa ja sen kautta arvon tuottamista muiden hyödyksi. Itseä inspiroivan tulevaisuuden vision luomista ja todeksi tekemistä, Maaretta määrittelee onnellisen arjen elementtejä.

– Tärkeää on myös käydä koirien kanssa lenkillä ja juhlistaa onnistumisen hetkiä!

On ollut valaisevaa ymmärtää, että onnellinen arki voi olla joka päivä vähän erilaista, Maaretta toteaa salaperäisesti hymyillen. Toukokuussa NLP Associate Traineriksi valmistuneen Maaretan opintojen polku on ollut pitkä, eikä sille vieläkään näy loppua.

-Uteliaisuus uutta kohtaan on eteenpäin ajava voima. Seikkailuni ovat enimmäkseen henkisiä ja tapahtuvat oman mielen sisällä, joten luulen että benji-hyppy –kurssilla minua ei tulla jatkossakaan näkemään.

Teksti ja kuvat: Tanja Lupari 

Lisää Maaretan Hyvän Mielen Taidot kirjasta ja korteista.

www.hyvanmielentaidot.fi

Herättikö ajatuksia? Kommentoi kirjoitusta!