Mitä on NLP? Mitä on NLP-menetelmä?

NLP on yksi tehokkaimpia itsensä kehittämisen ja vaikuttamisen menetelmiä

NLP:llä viitataan siihen, kuinka ihmiset ajattelevat, oppivat, tekevät päätöksiä, vaikuttavat, motivoituvat ja nauttivat enemmän elämästä. NLP on keino siihen, kuinka sinä voit oppia tekemään tätä kaikkea enemmän ja paremmin.

NLP:n kehittäminen alkoi 1970-luvulla kun Richard Bandler ja John Grinder alkoivat mallintamaan sellaisia terapeutteja, jotka saivat potilaiden kanssa huipputuloksia. Huomio ei ollut ongelmissa, vaan siinä, mitä tämä huipputuloksia saavuttava ihminen tekee omassa mielessään ja omassa vuorovaikutuksessaan.

Myöhemmin sitä on hyödynnetty myös huipputuloksia saavuttaneiden vaikuttajien, johtajien, valmentajien, myyjien, urheilijoiden ja monien muiden alojen menestyjien mallintamisessa.

NLP on käytännöllistä ja toimivaa ja sitä hyödynnetään monissa työ- ja liike-elämän tilanteissa: esimiestyöskentelyssä, vuorovaikutuksen parantamisessa, tiimien rakentamisessa ja motivoinnissa, unohtamatta kunkin omaa henkilökohtaisen kasvun mahdollisuutta.

Seuraavista videoista voit katsoa esimerkkejä menetelmän hyödyistä kouluttajiemme elämässä

“NLP:n avulla voit ottaa vastuun ja vallan omista ajatuksista, tunteista, käyttäytymisestä ja koko elämästä” – Tuula Masalin.

Kuuntele kouluttajamme Lasse Seppäsen kokemukset:

NLP:ssä on se kiva puoli, että sen avulla voit itse rakentaa just sellasen tuulilasin siihen oman elämän autoon kuin haluat. Sellasen asenteen kun sä haluat… NLP:n avulla voit vaikuttaa siihen, että miltä se elämä näyttää sen oman tuulilasin läpi. – Lasse Seppänen

NLP – Neuro-linguistic Programming

Neuro viittaa aisteihin ja neurologisiin prosesseihin eli tiedon käsittelyyn.
Linguistic
viittaa puhuttuun ja kehon kieleen, jotka molemmat vaikuttavat ajatteluumme ja käyttäytymiseemme.
Programming viittaa rakenteisiin ajattelussamme ja siihen kuinka voimme vaikuttaa niihin.

NLP koulutukset tarjoavat käytännön työkaluja vuorovaikutukseen, tavoitteiden saavuttamiseen ja ihmisten erilaisuuden ymmärtämiseen.

Koulutuksissamme opit vuorovaikutustaitoja ja keinoja luoda hyvä tunneyhteys ja luottamus erilaisen ihmisen kanssa nopeastikin. Tästä on sinulle apua kaikissa vuorovaikutustilanteissa toimit sitten myyjänä, vaikuttajana, johtajana, valmentajana, vanhempana, puolisona tai missä tahansa ympäristössä ihmisten kanssa.

Koulutuksissa opit keinoja muuttaa totunnaisia tapojasi ajatella ja tuntea

NLP:n avulla voit oppia tiedostamaan ja hallitsemaan laajemmin omia ajatuksiasi ja tunnetilojasi. Saat käyttöösi tekniikoita rajoittavien uskomuksien ja ehdollistuneiden tunteiden muuttamiseen. Tekniikoiden avulla voit muuttaa pelkoja tai kielteisiä kokemuksia myönteisimmäksi.

Opit myös ymmärtämään laajemmin ihmisten erilaisuutta ja esimerkiksi sitä, kuinka meistä itse kukin motivoituu ja miten voit vaikuttaa muiden ihmisten tunnetiloihin.

Koulutukset sisältävät laajan joukon mielenkiintoisia ja toimivia menetelmiä

Taidot opitaan ja niitä hyödynnetään parhaiten harjoittelemalla, ja vaikka yksittäiset menetelmät ovat hätkähdyttävän tehokkaita, tulee varsinainen oppimisvaikutus kuitenkin koulutuksen kokonaisuudesta, jossa perusteellisesti ja monipuolisesti opetellaan käytännössä kuinka vuorovaikutus toimii, mitä tapahtuu kun muuttaa ajatteluaan, miten tilat ja kokemukset rakentuvat ja muuttuvat… Ja jo alusta alkaen voit alkaa soveltamaan menetelmää omassa elämässäsi!

NLP koulutus true hearts

Tervetuloa mukaan oppimaan ja viihtymään True Heartsille! 

Seuraavasta videosta voit kuulla koulutuksiimme osallistuneiden kokemuksia ja mielipiteitä (englanniksi):

Suomen NLP-yhdistyksen kriteerit täyttävät koulutukset

Suomen NLP-yhdistys on ollut 23 vuotta mukana kehittämässä, tutkimassa ja kouluttamassa NLP:tä Suomessa.  Kaikki koulutuksemme täyttävät Suomen NLP-yhdistyksen kriteerit. Kun koulutus täyttää yhdistyksen kriteerit – niin koulutuksen kuin kouluttajankin osalta – saa koulutus “täyttää Suomen NLP-yhdistyksen kriteerit” maininnan.

Koulutuskriteerit lyhyesti

Sertifioidut koulutuksemme kestävät vähintään 132 tuntia, sisältäen 5-7 lähiopetusjaksoa. Kouluttaja on NLP Trainer (jolla vähintään apuopettajuudet hyväksytysti suoritettu).

Koulutuksen sisältövaatimukset vastaavat NLP-yhdistyksen kriteeristöjä. Suomessa pitkiä, yhdistyksen kriteerit täyttäviä koulutuksia (NLP Practitioner ja NLP Master Practitioner) voivat pitää vain NLP Trainerit ja NLP Trainer koulutusta voi kouluttaa vain NLP Master Trainer tai Trainers Trainer.

NLP-Koulutustasot

NLP Practitioner
NLP Master Practitioner
NLP Associate Trainer (ennen kuin apuopettajuudet on suoritettu)
NLP Trainer (kun pakolliset apuopettajuudet, vähintään NLP Practitioner ja NLP Master Practitioner, on suoritettu)
NLP Master Trainer (koulutusta vain ulkomailla, mm NLPU/ USA)

Tutustumisillat ja lyhyet kurssit on helppo keino kokeilla!

Järjestämme myös lyhyempiä kursseja ja tutustumisiltoja, joihin on helppoa tulla mukaan kokeilemaan ja tutustumaan.

Esimerkiksi voit aloittaa maksuttomasta tutustumisillasta tai neljä inspiroivaa iltaa sisältävästä NLP Perusteet kurssista. NLP Perusteet kurssin osalta hyvitämme kurssimaksun kun jatkat opintojasi pidemmässä koulutuksessa.

Sydämellisesti tervetuloa mukaan oppimaan ja kehittämään itseäsi! <3