NLP Professional Trainer-koulutuksen taustat

 NLP antaa valtavasti mahdollisuuksia kasvaa niin ihmisenä kuin omassa työssään.

On tekniikoita, työkaluja, teorioita, malleja, ja NLP:hen kuuluu vahvasti harjoitukset joita ryhmissä tehdään. Harjoitukset on se osa, joka vie nuo teoriat ja tekniikat eläväksi omassa elämässä.

Moni haluaa työvälineitä ja omaa kasvua, kun aloittaa NLP-polkunsa. On kuitenkin ensin oivallettava itse ja sitten voi oivalluttaa muita. Kun tuon koko NLP -polun käy läpi ns. pitkissä koulutuksissa eli

NLP Practitioner, 16 pv > NLP Master Practitioner, 16 pv,  NLP Associate Trainer, 21 pv
ja apuopettajuudet NLP Practitioner, 16 pv > NLP Master Practitioner, 16 pv

Yhteensä tähän menee aikaa 85 päivää, joka on siis noin 3 kk, mutta ajallisesti tähän menee aikaa noin 2-2,5 vuotta. Tämä takaa sen, että henkilö on ollut NLP:n parissa  koko tuon ajan ja harjoitellut luultavasti paljonkin koulutuksissa, omassa elämässään ja työssään. Tiedot ja taidot karttuvat ja tämän nykyisen käytännön mukaan valmistuttuaan henkilö on valmis NLP-kouluttaja.  Suomen NLP-yhdistys antaa kriteerit yhdistyksen koulutuskalenteriin ottamiin koulutuksiin, ja yleisimmin sinne päätyvät ne kriteerit täyttävät koulutukset. Yksi kriteereistä on tämän koulutusrakenteen läpikäyminen ja tietyt sisältövaatimukset.

NLP Trainer -koulutus on Suomessa myös tunnettu nimellä NLP Kouluttaja -koulutus. NLP Trainer -koulutus syventää jo opittuja asioita ja ohjaa edelleen vahvasti omaa kasvua lisäten työvälinepakin kokoa. Itse kouluttamisen kouluttamista käsitellään muutamissa opintojen jaksoissa, joita toki tukevat mukana olevat NLP:n harjoitukset. Koulutus antaa kyllä eväitä kouluttamisen suunnittelemiseen ja esiintymiseen, minkä tahansa kouluttamisen puitteissa, ja paljon muuta.

Suomen NLP Yhdistys on luonut kriteerit sille kuka voi kouluttaa NLP:tä Practitioner ja Master Practitioner tasolla ja myös sille kuka voi kouluttaa Trainereitä eli mahdollisesti myös tulevia NLP-kouluttajia.  Suomessa on yhdistyksen tiimoilta  määritelty seuraavasti: vähintää 5 omaa NLP Pra ja Master Pra koulutusta tehtynä ja oma koulutus taso NLP Trainers Trainer (tiedossani ei ole tänä päivänä yhtään koulutustahoa josta valmistuu NLP Trainer´s Trainer, vielä 20 vuotta sitten joku taho koulutti ko.koulutuksiakin. Sen on ikäänkuin korvannut NLP Master Trainer koulutus, jota tietääkseni maailmalla kouluttaa vain Robert Dilts ja Judith DeLOzier vaihtuvien NLP-kouluttajien kanssa Californiassa NLPU:ssa. NLP Trainer- koulutuksen kouluttajaksi käy myös, jos on käynyt NLP Trainer -koulutuksensa kahdessa eri koulutusinstituutissa. On selvää että mitä monipuolisemmin hommansa osaa, sen syvempää se on ja tiedossani ei ole yhtään kouluttajatahoa, jossa koulutetaan puhtaasti kouluttamaan NLP:tä alusta loppuun ja siitä väliltä.

Yhteenveto: kuka voi kouluttaa NLP Practitioner- ja NLP Master Practitioner-koulutuksia

  • henkilö joka on käynyt itse NLP Practitioner-, NLP Master Practitioner- ja NLP Trainer -koulutukset
  • osallistunut koulutuksiin NLP Practitioner ja NLP Master Practitioner avustavana kouluttajana (huom! avustava kouluttaja ei tarkoita että ko. henkilö jo kouluttaa, vaan lähinnä seuraa koulutusprosessia 2 positiosta ja halutessaan voi esittää jonkun oman osionsa koulutuksessa)
  • Opintoja yhteensä noin 85 päivää, 3 kk, n 2,5 vuoden ajan

Yhteenveto kuka voi kouluttaa NLP Trainer koulutuksia

  • Edelliset käytynä +
  • NLP Master Trainer (aikaisempi NLP Trainer´s Trainer, Next Generation NLP -täydennyksillä)
  • NLP Trainer -koulutus  kahdesta eri koulutusinstituutista
  • vähintään 5 omaa Pra ja Mas koulutusta kouluttajana
  • Opintoja n 105 -125 päivää, 3,5-4kk, n. 3,5 – 4 vuoden aikana

Tällä hetkellä yhdistyksen kriteerit täyttäviä Trainer tason kouluttajia on Suomessa 3.

Nyt siihen miksi kyseinen koulutusohjelma on syntynyt

Ajatus kouluttautumisesta NLP-kouluttajaksi kypsyy usein matkan varrella. Ensin NLP opitaan osaksi omaa elämää, oivallukset itsestä ja omista ohjelmista ja metaohjelmista  avaavat ensin oman mielen ja tietoisuuden ja sen jälkeen kaikkea sitä mitä NLP opettaa voi havaita muissa. Sen jälkeen harjoitellaan sitä, kuinka tämä kaikki kannattaa opettaa muille, ihan jokaista pientä yksityiskohtaa myöten. Kun huippujääkiekkoilija, keihäänheittäjä, ballerina tai kuka tahansa alansa huippu harjoittelee, se tarkoittaa paljon toistoja ja taas toistoja.

Näistä lähtökohdista on syntynyt NLP Professional Trainer-koulutus, sekä missiosta jakaa NLP-tietoisuutta ja sen mukanaan tuomaa hyvää ihmiselle mahdollisimman paljon, ammattimaisesti.