Blogi

Aito kasvu alkaa sydämestä

Asenteen anatomia!

”90 onnistumisista tehdään ensin mielessä!”

Näin vastasi kyselyymme valmentajat, jotka ovat valmentaneet asiakkaitaan kohti tavoitteita ja onnistumisia. Mielenkiintoista on se, että mitä mielelle pitää tehdä ja kuinka sen kanssa työskennellä, että onnistumisen todennäköisyys kasvaa? Ja kuinka paljon luottaa onneen tai sattumaan? Miten rakentaa onnistumisen asenne?

Onnistuva mindset on mielen virittämistä!

Vaikka mieli on tavoitteisiin pyrkivä, ei se automaattisesti ohjaudu onnistumisen raiteille. Tämä sen vuoksi, että aiemmat opitut ja ehdollistuneet ajattelu, tunne –ja reagointimallit voivat ohjata mieltä automaattisesti poispäin tavoitteista.

Mindsettimme eli asenteemme on oppimisen ja aiemman toimintamme tulosta. Aiemman suorituksen seuraus on voinut olla joko kielteinen tai myönteinen tavoitteiden ja odotusten näkökulmasta. Mikäli olemme epäonnistuneet edellisellä kerralla tavoitellessa jotakin tärkeää, olemme saattaneet ajatella, että: ”olinpa surkea!”. Samaista lausetta on vahvistanut pettymyksen tunne, joka sävyttää koko kokemusta.

Oppimamme ajatukset, tunteet sekä toiminta lujittavat asennettamme. Tietoisesti tai tiedostamatta vahvistamme tai muokkaamme asennetta kokemuksiemme myötä.

Kahdessa seuraavassa esimerkissä on erilaiset asenteelliset mallit suhteessa tavoitteeseen. Ensimmäinen johtaa asenteeseen, jossa ponnistelu tuntuu olevan turhaa. Toisessa taas tavoitteet on mahdollista toteuttaa.

Mindset 1:

Ajatus: ”En ehkä pysty tähän!”

Tunne: Epävarmuus

Aiempi toiminta samankaltaisessa tilanteessa: tehtävän kesken jättäminen.

 

Mindset 2:

Ajatus: ”Uskon, että tämä onnistuu

Tunne: Varmuus

Aiempi toiminta samankaltaisessa tilanteessa: tehtävän loppuun saattaminen virheistä oppimalla.

Asenne sisältää sekä ajatuksen ja uskomuksen (”uskon, että tämä onnistuu”), tunteen (varmuus) sekä käyttäytymisen, jossa suoritus mahdollistaa onnistumisen. Mikäli haluamme asennoitua onnistumiseen, meidän tulee näin ollen ajatella tavoitteen toteutumiseen liittyviä hyödyllisiä ajatuksia, vahvistaa varmuutta tunnekokemuksella ja kehittää taidot, jotka mahdollistavat tekojen kautta onnistuneen asenteen ja asenteen aktivoimana henkilökohtaisen maksimipotentiaalin käyttöön oton.

Asenteen ABC:

A = ajatukset ja uskomukset

B = tunnetuki ajatukselle

C = ajatusten ja tunteiden mukainen käyttäytyminen

Kaikki tämä ei ole yksinkertaista eikä helppoa tietä ei ole tarjolla. Tämä sen vuoksi, että totutut kielteiset ajatus –ja tunnemallit pyrkivät ilmestymään välittömästi paikalle, kun asennetta tarvitaan. Tietoisena viriävistä tunteista ja ajatuksista, voimme kuitenkin asettautua reagoijan asemasta toimijan asemaan ja täten muuttaa mielensisäisen autopilottimme suuntaa. Keskeistä onkin asettaa mielemme onnistuvaan tilaan, ennen ryntäämistä tavoitteenmukaisiin tekoihin.

Onnistuvaa mieltä tavoitteiden parissa!

T: Lasse

Osaatko asettaa itsellesi voimakkaan ja motivoivan tavoitteen? Täältä voit käydä lukemassa tavoitteiden asettamisen viisi hyvää periaatetta ja tehdä harjoituksen, jossa asetat itsellesi voimakkaan tavoitteen!Herättikö ajatuksia? Kommentoi kirjoitusta!