Blogi

Aito kasvu alkaa sydämestä

Esteetön muutos on päiväunta

Kun ihminen tietää, mitä pitäisi tehdä, mutta ei saa tehdyksi, on pohjimmiltaan kyse sisäisistä esteistä. Kun taas henkilö ei tiedä, mitä ja miten pitäisi tehdä, on kyse ulkoisista esteistä. Sisäiset ja ulkoiset esteet on hyvä osata erottaa toisistaan, sillä ne ovat laadultaan ja vaikutuksiltaan erilaisia.

”Kuinka yllättynyt olet, jos et saavutakaan tavoitetta?”. Tämä on usein kysymykseni valmennusasiakkaalleni. Pitkänlinjan laihduttaja vastaa usein tähän kysymykseen: ”en kovinkaan yllättynyt.”. Urheilija sen sijaan vastaa useimmiten, että ”olisin ainakin jossain määrin yllättynyt.”

Mistä moinen ero laihduttajan ja urheilijan välillä johtuu? Kyse on evidenssistä. Aiemmat kokemuksemme eli historia tuottavat meille todistusaineistoa, jonka pohjalta arvioimme tulevaisuutta ja tulevissa tavoitteissa onnistumista. Ihminen arvioi tavoitteisiin liittyviä tuloksia niin tietoisella kuin tiedostamattomalla tasolla. Tietoisella tasolla pyrimme usein järkeilemään lopputuloksen. Henkilö voi sanoa itselleen esimerkiksi näin: ”Tällä kertaa, kun minä vaan pysyn lujasti suunnitelmassa, tavoite tulee varmasti saavutetuksi.” Tästä järkeilystä huolimatta henkilöllä voi olla epävarma tunne tavoitteeseen pääsystä. Tällöin pystyvyys ja onnistumisen kokemus on usein ei-tietoisella tasolla, jota tiedostamattomat tunteet voivat ohjata.

Kun tunnistat esteen, tiedät, miten se kannattaa ylittää.

Esteet ennakoivat onnistumista tulevassa muutosprosessissa. Jos esteet kokee heti alkuun haastavaksi tai ylitsepääsemättömäksi, on hyvä kysyä itseltään: ”mitä tarvitsen, että ylitän esteen?”. Urheilija, joka hyppää korkeutta, vastaisi tähän esimerkiksi näin: ”tarvitsen voimaa, jotta jaksan ponnistaa korkeammalle.” Kun urheilija tietää, mitä tarvitaan, valmentajan kanssa yhdessä laaditaan konkreettinen voimaharjoitusohjelma, jolla esteen yli mennään.

Ulkoiset esteet, kuten se, mitä edellisen esimerkin aitahyppääjän voimanpuute edustaa, on usein helposti ratkaistavissa.

Sisäiset esteet ovat sen sijaan hieman haastavampia, koska ne sijaitsevat mielessämme ja esteen tunnistaminen voi olla alkuun vaikeaa.

Sisäisiä esteitä ovat mm. negatiiviset ajatukset (”En pysty tähän”. ”Minulla ei ole aikaa”) tai kielteiset tuntemukset (ahdistus, alakuloisuus, laiskuus), joiden kanssa helposti ryhtyy kamppailemaan. Kamppaileminen sisäisten esteiden kanssa saa ne kasvamaan. Mitä enemmän yrität kieltää ja vältellä negatiivisia ajatuksia tai tuntemuksia, sitä varmemmin ne esiintyvät mielessä. Koita vaikka seuraavan minuutin ajan olla ajattelematta vaaleanpunaista elefanttia.

Esteet ovat osa etenemistä

On kohtuuton vaatimus vaatia itseltään sellaista muutosprosessia, joka on esteetön. Muutoksessa on kyse aina myös uusien tapojen, tottumusten ja tunteiden ja ajatusten kohtaamisesta. Aina emme osaa ennakoida, mitä kaikkea muutoksen tielle asettuu ja kohdatessamme esteet, koemme epävarmuutta, ahdistusta ja pelkoa. Uudet asiat ovat usein epävarmoja, sillä emme ole eläneet vielä todeksi. Mielen perusluonne sen sijaan on välttää epävarmuutta ja suuntautua kohti mielihyvää. Tuttu ja turvallinen (esim. vanhat, jopa haitallisetkin tavat) tuottaa mielelle enemmän mielihyvää kuin uudet, tulevaisuudessa ja epävarmuutta sisältävät asiat.

NLP:ssä on lukuisia toimivia harjoituksia, joilla tulevaisuuden epävarmuutta ja siten välttämiskäyttäytymistä voidaan vähentää ja houkutella esiin epävarmojenkin asioiden mielihyvää tuottavat puolet.

Moni luovuttaa havaitessaan esteen. Ulkoisella tasolla luovuttaminen tarkoittaa käyttäytymisen lopettamista ja sisäisellä tasolla taas ajatuksia ”en pysty tähän kuitenkaan, joten paras palata takaisinpäin” tai esimerkiksi tunnetta, joka lamauttaa.

Esteiden välttely ei kuitenkaan ole ratkaisu. Ratkaisu sen sijaan on esteiden ylittämiseen tähtäävien tekniikoiden ja taitojen harjoittaminen. Olivatpa esteet ulkoisia tai sisäisiä, löytyy niihin lukuisia toimivia harjoituksia.

Taitavia muutosprojekteja ja onnistumisia alkaneeseen vuoteen 2017!

T: Lasse

Herättikö ajatuksia? Kommentoi kirjoitusta!