Blogi

Aito kasvu alkaa sydämestä

Kokemukselliset muistot tavoitteiden esteinä

”En tiedä, miksi en pysty toteuttamaan edes näitä yksinkertaisia ohjeita”. ”Jokin voima pitää minua otteessaan”. Nämä ja monta muuta asiakkaiden ahdistavaa kokemusta vierailee usein mentaalivalmennuksen vastaanotolla. Vaikka esteet ilmenevät arjessa, tässä ja nyt, niiden juuret löytyvät usein menneisyydestä.

Akateemisesti koulutettu, huippuvirassa toimiva asiakkaani ei kyennyt ostamaan kaupasta hedelmien soseuttamiseen tarkoitettua blenderiä. Asiakkaani sanoi; ”minua vaan aluksi ahdisti mennä edes lähelle niitä kodinkonehyllyjä ja myöhemmin olen vältellyt edes vierailemasta kodinkoneosastolla”. ”Jo pelkkä ajatus siitä blenderistä saa minut ahdistumaan”.

Kun tämäntyyppisen muutoksen esteitä tarkastelee etäältä rationaalisesti, sitä voisi ihan ääneen ihmetellä, että miten voi olla mahdollista, ettei noin yksinkertaista asiaa saa toteutettua. Minulla, jolla ei ole mitään skeemoja tai traumoja kodinkoneisiin tai siihen assosioituihin kokemuksiin liittyen, blenderin ostaminen on ainoastaan tavanomainen suoritus, eikä sen hankinta heilauta tunnemaailmaa suuntaan tai toiseen. Ellei kyseessä ole viimeiset euroni.

Kun siirrymme painonhallintaan ja elämäntapamuutosten kanssa työskentelyyn, asiat eivät useimmiten ole rationaalisia. Ne ovat kokemuksellisia. Tällainen työskentely vaatii minulta coachina myös herkkyyttä, sillä joka ikiseen sanaan, jotka liittyvät ongelman kanssa työskentelyyn, liittyy vahvoja tunteita. Jo sanat paino, vaaka tai ruokavalio herättää useimmiten ahdistuksen tunteen asiakkaassani. Ja minä tunnen ne kehossani.

Näissä tilanteissa hyvin turhaksi osoittautuu uuden, yksilöllisesti ja tavoitteenmukaisesti suunnitellun ruokavalion lyöminen tiskiin kehoituksen kera ”tässä on kuule sulle nyt ratkaisu! Meet vaan sinne kauppaa, ostat sen blenderin ja keräät kärryyn tällä listalla olevia ruokia. Ja herkkuhyllylle et sitten pysähdy!”

“Muistot tapahtumista ja se, mitä olemme oppineet näistä tapahtumista ovat kaksi eri asiaa ja tallentuvat omiin, erillisiin verkostoihin aivoissa”. -PSYK.FI –psykososiaalisen hyvinvoinnin asiantuntijalehti 4.2013

Kokemuksellisuus tarkoittaa sitä, että jokin työmuistissa tai jo alitajuisella tasolla oleva tapahtuma sisältää tilanteeseen liittyvät mielikuvat, äänet, tuntemukset ja tunteet, hajut ja maut sekä sisäisen puheen. Kun jokin näistä kokemuksen osatekijöistä palautuu mieleen (ärsyke), reagoi fysiologiamme tähän muistoon. Laihduttajalla esimerkiksi sanan paino kuuleminen saattaa laukaista sen menneisyyden kokemuksen, johon liittyi painon kanssa kamppailua ja häpeän kokemuksia.

”Pykoterapeuteilla on nykyään koko joukko empiirisiä menetelmiä, jotka voivat auttaa asiakkaita vapautumaan menneisyyden ahdistavista kokemuksista ja niiden otteesta nykyiseen elämään. Tälläinen nopea ja pysyvä muutos – kliininen läpimurto – on saatu aikaan useilla lähestymistavoilla. Näitä ovat esimerkiksi silmänliiketerapia EMDR, tunnekeskeinen pariterapia EFT ja NLP”. – PSYK.fi / Psykososiaalisen hyvinvoinnin asiantuntijalehti 4.2013-

Se huolestuttava suuntaus, mikä näkyy valmentajan arjessa, on lisääntynyt täydellisyyteen pyrkimys. Jatkuva täydellisyyteen pyrkimys, perfektionismi juontaa juurensa useimmiten jostakin menneisyydessä olevasta kokemuksesta, jossa epäonnistuminen on johtanut häpeän kokemukseen. Tällöin syntyy massiivinen ydinuskomus ”olen hylätty, en kuulu joukkoon”.

Ydinuskomukset toimivat häpeän ankkureina, jolloin häpeä ei tule näkyväksi, ennen kuin avautuu mahdollisuus käsitellä ydinuskomuksia. NLP on yksi malli/väline, jolla rajoittavia uskomuksia – kaikkia tunteita sallivalla työtavalla – voidaan käsitellä niin, etteivät ne enää rajoita saavuttamasta asioita, jotka elämässä niin kovasti tavoittelee.

Taitavan coachauksen avulla menneisyydestä ei rakennu vankilaa ja vahvoja kaltereita sen ympärille. Menneisyys on parhaimmillaan oppikoulu, josta ammennamme energiaa huomiseen.

Osaatko asettaa itsellesi voimakkaan ja motivoivan tavoitteen? Täältä voit käydä lukemassa tavoitteiden asettamisen viisi hyvää periaatetta ja tehdä harjoituksen, jossa asetat itsellesi voimakkaan tavoitteen!Herättikö ajatuksia? Kommentoi kirjoitusta!