Blogi

Aito kasvu alkaa sydämestä

Personal trainerin mentaalinen valmennus

Nettikuva-6

Personal trainingissä kyse on fyysisestä harjoittelusta huolimatta ihmisyydestä. Samoin kaikessa, mitä ihminen toivoo ja tavoittelee on pohjimmiltaan tarve toteuttaa ihmisyyteen liittyviä päämääriä. Personal trainingin tulisi parantaa kykyä löytää keinoja, joilla tavoitella merkityksiä ja arvoja.

Kuvamme on vääristynyt siinä, että meidän tulee kuin pakonomaisesti löytää keinot joilla asiakas sitoutuu lopuniäkseen hoitamaan fyysistä kuntoaan ja syömään terveellisesti. Juokse tai kuole. Sitä me huudamme maailmalle!

Ihminen juoksee ja kuolee kokien suurinta mahdollista onnellisuutta silloin, kuin tekemiseen liittyy merkityksen tunteet ja kokemukset. Sen sijaan jos tekeminen on henkistä väkisinmakuuta, poistuu ilo ja tyytyväisyys etäännyttäen merkityksen kokemukset. Keskeistä on näin ollen löytää ensin asioiden tärkeysjärjestys. Kysymällä esimerkiksi; ”kumpi ensin, ilo vai kunto?” Kumpi on siis tärkeämpää? Kumpi palvelee tärkeitä päämääriä paremmin.

”Nuorilla koululaisilla tehdyissä tutkimuksissa nuoriso on maininnut urheiluharrastuksissaan tärkeimmäksi asiaksi yhdessä olemisen (liittyminen muihin) sekä iloittelun. Vasta bodium –sijojen ulkopuolella ovat egoistiset tarpeet, kuten menestyminen, kunnon kehittyminen tai voittaminen”.

Mitä Personal trainingin mentaalinen valmennus ei ole?

  1. yksioikoisia menetelmiä manipuloida asiakkaan ajatus, -tunne ja käytösmalleja
  2. valmentajan oman ideologian siirtämistä asiakkaalle
  3. puhua ja perustella mentaalista valmennusta erillisenä työkaluna fyysisestä harjoittelusta
  4. Keinoja, joiden lopputulemana asiakkaan hyvinvointi ja onnellisuus vähenee
  5. Joukko välineitä, joilla asiakkaan ruokailu –ja liikuntatottumuksista tulee addiktoivia.

Usein mentaalinen valmennus yhdistetään mielen lujuuteen ja kovaan itsekuriin. Sotilaallista sitoutumista ja itsekuria tavoitellaan myös liikunnallisessa ja ravitsemuksellisessa sitoutumisessa. Olen ollut useammalla luennolla, jossa mentaalisesta valmennuksesta on puhunut henkilö, joka on toiminut erikoisjoukkojen kouluttajana. Joka kerta mieleeni palaa ajatus siitä, kuinka hyvin itsekurin ja säätelyn optimoiminen palvelee ihmisyyden tasapainoisuutta. Vaikea yhtälö, vai mitä?

Kuinka korkealle itse muuten arvostat liikuntaan liittyviä sananparsia? Kuinka totta ne ovat ja mitä tavoitetta ne palvelevat?

  1. Liha tottelee kuria!
  2. No pain, no gain!
  3. Kipu on vain palautetta, joka on poistumassa kehosta!
  4. Istuminen tappaa!
  5. Parempi itkeä Ferrarissa kuin iloita Ladassa!

Isojen ja samalla niiden tärkeimpien kysymysten ongelma on se, että ne ovat kyllä koko ajan ympärillämme, mutta näkymättömissä. Sen sijaan pakonomainen tarve tyydyttää haluja näkyy ja tuntuu käyttäytymisessämme.

Tarvitsemme mentaalisen valmennuksen taitoja nähdäksemme asioita syvemmälle ja selkeämmin.

 Lasse Seppänen, Senior True Coach ja koulutusjohtaja/ NLPersonal Trainer 

Lasse toimii kouluttajana NLPersonal trainer -koulutusohjelmissa sekä valmentajana True Hearts -organisaatiossa.

Herättikö ajatuksia? Kommentoi kirjoitusta!