Blogi

Aito kasvu alkaa sydämestä

Valmentajan keskeiset psyykkiset taidot

Valmentajan taidot

Miten ”hallita” mieltä? Miten säädellä tunteita? Kuinka tarkkailla ajatuksia? Miten motivoida itseään? Edellä mainitut ovat yleisiä kysymyksiä valmentajille ja personal trainereille järjestämissämme NLP –koulutuksissamme. Mitä näihin vastaamme?

Ihan alkuun on sanottava, että kaikki yllä esitetyt ovat hyvin keskeisiä teemoja mentaalivalmennuksessa. Taidot säädellä omaa sisäistä tilaa, motivoida itseään ja tarkkailla omia ajatuksia ikään kuin etäältä, ovat – ei pelkästään tavoitteissa onnistumisen – vaan myös psyykkisen hyvinvoinnin tärkeitä osatekijöitä.

Tässä kirjoituksessa alempana kerron lisää siitä, mitä kyseiset teemat pitävät sisällään!

Lasse järjestää NLP Practitioner koulutuksen Oulussa nyt syksyllä 2018. Katso siitä lisää täältä.

Kehon säätely

Kyvyllä säädellä oman kehon hermostollista tilaa, tarkoitetaan tarkemmin hermostomme sympaattisen ja parasympaattisen toiminnan säätelyä. Tiivistetysti nämä erottaa toisistaan siten, että erilaisissa stressitilanteissa sympaattinen hermoston osa aktivoituu kohottaen mm. leposykettä sekä verenpainetta. Sympaattinen toiminta mukailee kehomme alkukantaista taistele –pakene reaktiota.

Parasympaattinen toiminta on taas sympaattiselle päinvastainen toimintamalli. Kun parasympaattinen toiminta vahvistuu, henkilön syke ja verenpaine laskevat. Ihminen näin ollen rauhoittuu. Useimmiten optimaalinen suoritus syntyy, kun kehomme ja mielemme on rento ja riittävän rauhoittunut.

Yksi mentaalinen taito on kyky säädellä sympaattisen ja parasympaattisen hermoston toimintaa. Kun tarvitset tilanteeseen rauhallisuutta ja levollisuutta, on hyväksi oppia taito aktivoida ja vahvistaa parasympaattisen hermoston toimintaa. Yksi erinomainen keino on suunnata huomio hengitykseen. Rauhoittamalla ja syventämällä hengitystä huomaat pian, että kehosi ja mielesi rauhoittuu.

Virittäytyminen viestintään

Vuorovaikuksemme laatuun liittyy kyky virittäytyä toisen ihmisen taajuudelle. NLP:ssä on tekniikka nimeltä samauttaminen, jonka avulla rakennetaan niin tietoisen kuin ei-tietoisen tason tunneyhteys toiseen ihmiseen. Kun opit samauttamaan ja mallittamaan toisen ihmiseen puheessa esille tulevia ydinlauseita, arvoja ja uskomuksia ja toisaalta sinulla on kyky virittää oma kehollinen puolesi toisen osapuolen non-verbaaliseen viestintään, syntyy muutamassa sekunnissa tunneyhteys, jossa vuorovaikutus on helppoa ja saavutamme toistemme maailmankuvan.

Mikäli tämä kyky puuttuu, käy usein niin, että vaikka olemme sanallisesti samaa mieltä, jää meille sellainen tunne, että emme ymmärtäneet toisiamme. Olimme molemmat omissa maailmankuvissa. Vuorovaikutuksen tanssi jäi näin ollen latteaksi.

Tunnetaidot

Tunnetaitojen keskiössä on taito säädellä omia tunteita ja virittäytyä empaattiseen ja vastavuoroiseen tilaan sekä itsensä, että toisten ihmisten kanssa. Tunteiden säätelyssä on keskeistä huomata itsessä viriävät tunteet ja osata tunnistaa, mikä tunne parhaillaan viriää. Usein ahdistuksen syynä voi olla kykenemättömyys huomata omien tunteiden viriämistä ja toisaalta kykenemättömyys tunnistaa, mikä nimenomainen tunne parhaillaan viriää.

Tunnetaitojen mahdollisesti tärkein osio on hyväksyvästi toivottaa tervetulleeksi kaikki viriävät tunteet. Epämiellyttäviäkään tunteita ei ole syytä pelätä, eikä niistä ole tarpeen päästä pikaisesti eroon.

Erilaisilla tekniikoilla, kuten hengitys, tietoisuus -ja mielikuvatekniikoilla voimme jossain määrin vaikuttaa siihen, kuinka pitkään ja voimakkaana tunteet sisällämme viipyvät.

Itsesäätely

Itsesäätelyyn liittyy paljon eri osa-alueita ja yksi valmentautumisen näkökulmasta oleellinen taito on taito säädellä omaa sisäistä tilaa. Motivaatio ja motivointi usein koitetaan ulkoistaa itsensä ulkopuolelle. Tärkeää olisi kuitenkin kehittää kyky säädellä itse omaa motivaatiotaan tilanteessa kuin tilanteessa.

Itsesäätelyyn liittyy myös kyky siirtää tarkkaavaisuus niihin asioihin, jotka ovat kullakin hetkellä tärkeitä tavoitteiden kannalta.

Itsereflektio eli tarkkaileva tila

Käytännön kokemus on osoittautunut, että mahdollisesti tehokkain ja samalla haastavin taito on taito asettaa itsensä tarkkailevaan tilaan. Itsereflektio ja tarkkaileva tila on kyky ottaa tarvittaessa etäisyyttä omiin ajatuksiin ja tunteisiin. Tämä mahdollistaa sen, että voimme havainnoida mielessämme viriäviä ajatuksia ja tunteita, ilman että reagoimme niihin automaattisesti. Tällöin emme enää toimi ajatusten ja tunteiden sisällön mukaisesti vaan toimintaamme voivat ohjata merkitykselliset tavoitteemme sekä arvomme.

Kaikki mainitut taidot ovat sekä valmentajan itsensä, että valmentajien asiakkaiden keskeisiä mentaalisia taitoja. Valmennustyössä heijastamme omaa sisäistä tilaa valmennettaville. Tästä syystä on aivan oleellista, että valmentajan omat mentaaliset taidot on kehittyneet, jotta voimme huomata mentaalisten taitojen puutteita ja toisaalta kehittymistä valmennettavissamme.

Mikäli haluat oppia edellä mainittuja taitoja ja haluat kehittää kyvyn käyttää taitoja omassa valmennusympäristössä, on niitä mahdollisuus oppia NLP – koulutuksissamme.

NLP koulutus oulu

NLP Practitioner koulutus Oulussa käynnistyy marraskuussa 2018. Kyseessä on NLP-koulutuspolun ensimmäinen koulutus. Tästä on hyvä aloittaa! Katso lisää.

Jos haluat kuulla lisää Lassen NLP-kokemuksia ja oppeja, niin voit lukaista tämän tekstin: “Mitä NLP on tuonut Lasse Seppäsen elämään?”

Herättikö ajatuksia? Kommentoi kirjoitusta!