Blogi

Aito kasvu alkaa sydämestä

Liikunnan kukoistusmalli

Korkearesoluutio-0507

Olipa kerran henkilö, joka teki päätöksen aloittaa liikuntaharrastuksen. Muutaman viikon itseään kävelylenkille piiskatessa, tuli hän siihen tulokseen, ettei liikunta tuota toivottua mielihyvää. Niinpä henkilö päätti luopua harrastuksestaan.

Tutun kuulosta, vai mitä?

Meille kaikille on luontaista pyrkiä kehittymään. Yhtä luontaista on myös kohdata pelkotiloja ja epävarmuutta, jotka etäännyttävät meidät liikunnan nautinnoista.

Liikunnan kukoistusmallissa liikunnalla saavutetut fyysiset hyödyt ovat tärkeitä, mutta kuitenkin toissijaisia. Keskeisimmiksi hyödyiksi nousevat ne muutokset, jotka täyttävät perustarpeita, kuten liittymistä (sosiaaliset suhteet), kehittymistä (pystyvyyden tunne, itseluottamus) sekä auttamista.

Lisää ensin liikunnan mielekkyyttä, sitten vasta tehokkuutta!

Jotta muutokset voisivat edistää yksilön sitoutumista liikuntaan, tulee yksilön kokea harjoittelussa myönteisiä tunnekokemuksia sekä uskoa siihen, että hänen edistyminen on mahdollista.

On siis kyse myönteisistä tunnekokemuksista sekä pystyvyyden tunteen kehittymisestä. Molemmat näistä ovat tärkeitä valmentajan tavoitteita huomioitavaksi jokaisessa harjoituksesta. Valmentajan on hallittava tunnetaidot sekä kyky löytää valmennettavan suoriutumisesta onnistumisia ja sanoittaa onnistumiset ääneen.

Myönteiset tunnekokemukset, kuten hyvät fiilikset, eivät edellytä pedanttia ja huippuunsa viilattujen motoristen taitojen lopputulemaa. Teknisen suorituksen loputtomiin viilaaminen ei korreloi useinkaan lisääntyneen motivaation kanssa. Keskimääräinen suoritus riittää, kunhan palaute on motivoivaa ja koetut tunteet myönteisiä. Valmennettavaa kiinnostaa ensin se, välitätkö ja vasta sen jälkeen hän arvostaa sitä, että tiedätkö.

Optimismi -> Sitoutuminen -> Tulokset -> Mielekkyyden kokemukset

Epämukavuusalueelle astuminen voidaan kokea myönteisenä, mikäli henkilöllä on myönteiset odotukset liikunnan vaikutuksista. Tällöin henkilölle voi syntyä optimistinen asenne muutosta kohtaan.
Sitoutumista edistää ihmisen universaalien perustarpeiden; omaehtoisuuden, hallinnan ja itsemääräämisen kokemukset.
Tulokset syntyvät kylkiäisinä, kun tavoitteenmukaisia toistoja kertyy riittävästi ja toiminta noudattaa säännöllisyyden, jatkuvuuden sekä nousujohteisuuden periaatteita.
Hyvät tulokset synnyttävät positiivisia tunteita ja nämä taas ruokkivat optimistisuutta.

”Liikunnan tärkeimmät hyödyt konkretisoituvat kaikilla elämän osa-alueilla!”

Jutun alussa oleva henkilö päätyi mentaaliseen valmennukseen erikoistuneen personal trainerin vastaanotolle. Yhdessä he kävivät läpi henkilökohtaisia arvoja tukevat tavoitteet sekä henkilön motivoitumistyylit ja siirsivät puheet käytäntöön. Henkilö päätyi kokeilujen kautta kokeilemaan melontaa paikallisen melontaseuran yhteismelonta-iltaan. Tänään tarinamme henkilö on intohimoinen melonnan harrastaja ja tyydyttänyt liittymisen ja auttamisen tarvettaan ottamalla vastuuta melontaseuran nuorisojaoston toiminnasta.

Millainen liikunta saa sinut kukoistamaan? Ja kuinka omat liikunnan hyötysi konkretisoituvat arjessasi?

Mentaalisin terveisin,

Lasse Seppänen

Lue lisää vasta julkaistusta NLPT –koulutusohjelmasta!

Herättikö ajatuksia? Kommentoi kirjoitusta!