Blogi

Aito kasvu alkaa sydämestä

Mikä on True Hearts NLPT™ –koulutusohjelma?

shutterstock_224898991

True Hearts NLPT™ – eli NLPersonal trainer –koulutusohjelma on Personal trainereille, valmentajille sekä fysioterapeuteille tarkoitettu jatkokoulutusohjelma, joka syventyy psyykkiseen ja mentaaliseen valmennukseen.

Koulutusohjelma on nimensä mukaan koulutuskokonaisuus, joka sisältää neljä yksittäistä, toisiaan prosessimaisesti täydentävää modulia. Koulutus on ainut suomessa järjestettävä pitkä mentaalisen valmennuksen koulutusohjelma liikunta-alan ammattilaisille.

Koulutusohjelman modulien kesto on seuraavanlainen:

NLPT I ™ – 2 pv

NLPT II ™ – 3 pv

NLPT III ™ – 10 pv,

NLPT Trainer ™ – 10 pv, lisenssi ja kouluttajakoulutus

Ensimmäinen (NLPT I) koulutusmoduli on kahden päivän mittainen intensiivi –koulutus. Koulutuksen teemana ovat valmentajan oma kehittyminen sekä valmennustyökalut asiakastyöskentelyyn. Nämä teemat lähtevät syventymään koulutusohjelman seuraavissa vaiheissa. Koulutus on suunniteltu portaittain etenevänä prosessina, sillä kokemuksemme on se, että sekä valmentajan oma kehittyminen on prosessi, että myös valmennettavan kanssa käytettävien menetelmien kokeileminen vaatii aikansa.

Koulutuksen kaikissa moduleissa kunnioitetaan valmentajan jo hankittua tietoa ja yksi keskeisimmistä tavoitteista koulutuksessa on tuoda esille se, MITEN aiemmin opittu tieto saadaan parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan asiakkaan kehittymistä ja KUINKA valmentajan itse tulee kehittyä, jotta ensin mainittu MITEN olisi mahdollista. Kuitenkaan emme sano sitä, miten sinun tulee toimia, vaan tarjoamme eri vaihtoehtoja, joista valmentajana rakennat itsellesi sopivimmat työkalut. Me myös tarjoamme tukea ja sparrausta koko koulutusohjelman ajan.

NLPT II –koulutus jatkaa ensimmäisen koulutuksen teemoilla syventäen valmentajan omaa työskentelyä sekä lisäten asiakastyöskentely välineitä. Pyrkimyksenä on lisätä valmentajan omien kokemusten kautta tietoa siitä, mitkä tekijät todella muuttavat myös asiakkaan tottumuksia. Koulutusohjelmassa asiakkaan muutoksen lisäksi lupaamme myös valmentajan oman valmennusfilosofian sekä hyvän valmentajatilan muuttuvan tasapainoisemmaksi.

NLPT III –koulutus on mentaalivalmennuksen syväsukellus. Koulutuksen aikana lähijaksoilla opetetut asiat viedään käytäntöön omassa valmennusympäristössä. Näin kaikista käydyistä menetelmistä saadaan täysi teho irti ja menetelmät eivät jää teoreettiseksi höpinäksi.

Koulutuksessa teorian ja käytännön välinen osuus on noin 50/50. Jokaisessa koulutusmodulissa saat vähintään kuusi vaikuttavaa työvälinettä asiakastyöskentelyyn.

Koulutusohjelman työskentelyvälineitä ovat mm:

  1. Coach –tilan rakentaminen
  2. Ankkurointi
  3. Tavoitteen asettelu ja tunnetavoite -työskentely
  4. Vuorovaikutus ja läsnäolo
  5. Kehon ja mielen yhteistyön vahvistaminen
  6. Uskomustyökalut
  7. Loogiset tasot
  8. History change –eli kuinka muuttaa menneitä haitallisia malleja
  9. Tunnetyöskentely
  10. Motivointi ja motivaatiotyylit

Edellä vain muutamia teemoja, jotka syvenevät jokaisessa koulutusmodulissa. Loppujen lopuksi osaat koulutuksen jälkeen valita itsellesi tilanteen ja asiakkaan mukaan tarpeellisimmat ja toimivimmat menetelmät.

Miksi koulutusohjelma on luotu?

Asiakastyöskentelyssä on suurimpana haasteena se, kuinka opiskeltu tieto saadaan muutettua asiakkaan käyttäytymiseen. Asiakkaathan eivät tuskaile liian niukan tiedon kanssa, vaan sen kanssa, kuinka tieto saadaan vietyä käytäntöön. Perinteinen valmennuskoulutus ei tähän kysymykseen tarjoa riittävästi vastauksia, joten halusimme luoda koulutusohjelman, joka vastaa haastavimpiinkin asiakastilanteisiin. Olipa kyseessä ravitsemusmuutos, liikuntatottumusten muuttaminen tai vaikka stressin hallinta, tulee valmentajan ymmärtää, mitkä ovat käyttäytymistä estävät tekijät ja kuinka tasapainoisesti tuetaan asiakkaan muutosprosessia.

Ketkä ovat True Hearts NLPT™ –koulutuksen taustalla?

Koulutuksen taustalla ovat Suomen kokenein personal trainer –kouluttaja Lasse Seppänen sekä NLP –koulutusten uranuurtaja, Senior NLP-kouluttaja ja True Hearts NLP Finlandin perustaja Reetta Vanhanen. Lasse tuo koulutukseen oman NLP –ja psyykkisen valmennuksen osaamisen personal trainerin näkökulmasta. Reetta puolestaan tuo valtavan kokemuksensa ja osaamisen NLP –kouluttajana sekä valmentajana. Kaksikko on yhdessä kouluttanut tuhansia koulutuspäiviä ja valmentanut kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Koulutuksen ensimmäiseen osioon, eli NLPT I–koulutukseen pääset ilmoittautumaan seuraavista linkeistä:

Tästä ilmoittautuminen NLPT I™ -koulutukseen, Helsinki

Tästä ilmoittautuminen NLPT I™ – koulutukseen, Tampere

Tästä ilmoittautuminen NLPT I™- koulutukseen, Jyväskylä

Tästä ilmoittautuminen NLPT I™- koulutukseen, Oulu 

Koulutuksesta lisätietoja antavat:

Lasse Seppänen, lasse.seppanen@truehearts.fi, 044 3496682

Reetta Vanhanen, reetta.vanhanen@truehearts.fi, 050 5890129

Herättikö ajatuksia? Kommentoi kirjoitusta!