Blogi

Aito kasvu alkaa sydämestä

Näkymättömät onnistumiset

shutterstock, communication broblemYksi keskeisimmistä yksilöllisistä psykologisista tarpeista on pystyvyyden tunteen kokeminen. Kun koen, että onnistun jossakin, innostun ja motivoidun yrittämään lisää ja olen valmis ottamaan rohkeammin askeleen myös epämukavuusalueelle.

Erään valmennettavan kanssa kävimme keskustellen läpi valmennuksen pelisääntöjä ja kerroin minulle tärkeistä asioista valmennuksessa. Keskustelumme johti onnistumisen ja palautteenannon teemaan. Kysyin valmennettavalta, miten ja mihin asioihin hän erityisesti toivoisi palautetta annettavan.

Tyypillisesti valmennukseeni tullaan jonkin fyysiseen kuntoon tai ruokavalioon liittyvän tavoitteen takia. Tällä kertaa valmennettavan tavoitteet eivät suoraan liittyneet itse fyysinen kuntoon, tai edes painoon. Ne liittyivät onnistumisiin.

”Valmennettavan onnistumisia ei ole mitään syytä pitää valmentajan omana tietona. Onnistumisiin liittyvien palautteiden pihtaaminen johtaa suorituskeskeisyyteen!”

Valmennettava kertoi, ettei hän oikein tiedä, missä asioissa hän on todella onnistunut. Kehitystä hän oli kyllä huomannut tapahtuvan, muttei hän tiennyt, oliko pienoinen kehitys ollut todellista onnistumista. Hän ei siis osannut realistisesti arvioida mikä on riittävän hyvä suoritus onnistumiseen.

Päätin ottaa tulevien viikkojen tärkeimmäksi tavoitteeksi hyvän vuorovaikutuskontaktin vahvistamisen sekä valmennettavan onnistumisen tunnistamisen sekä onnistumisista keskustelun. Jokaisen valmennustapaamisen jälkeen istuimme hetkeksi alas ja kysyin rutiinimaisesti, missä asioissa valmennettava itse oli huomannut kehitystä ja missä hän koki aidosti onnistumisia. Aluksi lista oli lyhyt. ”Selkä pysyi nostoissa suorana ja jaksoin koko harjoituksen läpi”. Lista on sittemmin pidentynyt, koska onnistumisten tunnistaminen on ollut yksi avainasioista valmennuksessamme.

Päätin auttaa valmennettavaa. Sehän on tehtäväni. Nostin aluksi esiin kymmenen asiaa, joissa valmennettava oli tapaamisella onnistunut. Kymmenen onnistumista voi kuulostaa suomalaisessa palautekulttuurissa paljolta (jopa liialliselta), mutta kun ymmärrämme mihin tekijöihin palautteen sitoo, niin huomaa, että palautetta kertyy hyvin pian runsain mitoin.

Seuraavassa erään tapaamisen lista palautteen teemoista sekä kaksi antamaani palautetta per teema. Palautteenannon raamina käytän Loogisia tasoja, jotka ovat kaikille True Hearts NLP -koulutukseen osallistuneille tuttu työkalu:

Identiteetti ja roolit:

Olet taitava. Kerroit, että haluat olla taitava urheilija. Se, miten onnistuit harjoitteiden tekemisessä, osoittaa, että olet taitava ja taitosi kehittyvät koko ajan”

” Kerroit ottaneesi vastuullisen roolin seurassasi. Vastuu on hieno asia ja osaat mielestäni kantaa vastuuta siten, ettei se vaikutta omaan suoritukseesi negatiivisesti.

 

”Valmentajan sanat ja palaute ovat osa sitä prosessia, jossa urheilijaidentiteetti kehittyy”

– Heidi Packalen

 

Uskomukset:

”Uskot, että pitkäjänteinen työ palkitaan. Tämä on erittäin hyödyllinen uskomus!”

”Kerroit, että voittajat rakastavat valmistautumista. Uskon itse samaan asiaan. Hyvä valmistautuminen vapauttaa voimavaroja itse harjoituksessa ja voit keskittyä tällöin itse tekemiseen, eikä huomio kiinnity niihin asioihin jotka jäivät tekemättä”

 

”Uskomukset jäävät usein palautteenannossa huomioimatta, vaikka tiedetään, että uskomuksilla on valtava voima, sekä positiivisessa että negatiivisessa”. 

 

Taidot ja tiedot:

”Onnistuit aiempia kertoja paremmin pysymään keskittyneenä koko harjoituksen ajan. Pitkä-aikainen keskittyminen mahdollistaa optimaalisen suorituksen, vaikka olisit fyysisesti väsynyt”

Kehon –ja liikkeenhallinta on sinulla kehittynyt roimasti harjoituskauden aikana. Parantuneet kehonhallinnan taidot säästävät suorituksessasi energiaa ja mahdollistavat paremmat lajitaidot”

 

”Tietojen ja taitojen kehittyminen on hyvä kytkeä aina tavoitteisiin, eikä jättää niitä irralliseksi palaseksi”.

 

Käyttäytyminen:

Toimit päämäärätietoisesti. Pidät focuksen tavoitteessasi ja se näkyy toiminnassasi”.

”Harjoitusvastustajille osoitat kunnioitusta, siitäkin huolimatta, että olit tänään ylivoimainen. Ihmisten kunnioittaminen niin urheilussa kuin urheilun ulkopuolella on hyvän elämän arvo”.

 

” Se miten toimit, ei tietenkään määritä sitä, mikä tai kuka olet, mutta käyttäytyminen viestii henkilön tai vähintäänkin roolin sisäistämistä arvoista”.

 

Luonteen vahvuudet:

”Sinulla on hyvällä tavalla huumori läsnä harjoittelussasi. Se on yksi vahvuutesi ja se sinun kannattaa pitää mielessäsi”

”Ihailen uteliaisuuttasi! Uteliaisuus on oppimisen ja kehittymisen kannalta erittäin keskeinen vahvuus”.

 

”Luonteen hyveet ja vahvuudet ovat yksi keskeisimmistä yksilön voimavaroista, eikä niiden olemassaoloa ole syytä jättää pimentoon”.

 

Palaute on motivaation moottori. Täsmällinen ja ihmisyyden huomioiva palaute ei lisää pelkästään motivaatiota, vaan palkitsee palautteensaajan sekä antajan myönteisemmällä elämänasenteella. Palautteen voima piilee sen kyvykkyyttä vahvistavassa muodossa.

Palautteessa keskeistä on se, että sitä ylipäätänsä annetaan. Annettu lahja palautuu aina myös takaisinpäin. Ennemmin tai myöhemmin.

Lasse Seppänen

Lasse Seppänen

Lasse Seppänen, Senior True Coach ja koulutusjohtaja/ NLPersonal Trainer 

Lasse toimii kouluttajana NLPersonal trainer -koulutusohjelmissa sekä valmentajana True Hearts -organisaatiossa.

Herättikö ajatuksia? Kommentoi kirjoitusta!