Mitä on Next Generation NLP?

 

Next Generation NLP pohjautuu Stephen Gilliganin ja Robert Diltsin ja lukuisien muiden kuten Deborah Bacon Diltsin, Judith DeLozierin sekä muiden NLPU:ssa toimivien yhteistyökumppaneiden  myös viime vuosien NLP -sovelluksiin, -malleihin ja -tekniikoihin generatiivisuuden parissa (Generative Change)

Next Generation NLP:n perusajatukset, kuten generatiivisuus, NLP:n kolme mieltä (kognitiivinen, somaattinen, field), arkkityyppienergiat, keskelle itseä (centering) ja idea sponsoroinnista (tukea, vahvistaa) NLP -viitekehyksessä, kehitti alun perin Steve Gilligan omissa Self-Relations workshopeissaan (1997).

Vuonna 2010 Dilts ja DeLozier päättivät lunastaa lupauksensa kirjoittaa NLP Volum II, kaikista uusista NLP-sovelluksista, ideoista, malleista, harjoituksista ja asioista, joita oli virrannut ja kehitetty vuosien aikana. Kirjan nimeksi tuli: NLP II, The Next Generation, Enriching the Study of the Stucture of Subjective Experience (2010).

Nimensä mukaisesti se käsittää kokonaan uutta ajattelua, tekniikoita, malleja, oivalluksia ja toimintaa. Next Generation NLP yhdistää aikaisempien sukupolvien NLP:n kokonaisuudeksi, jossa liikutaan enemmän loogisten tasojen ylemmillä portailla: arvot ja uskomukset, identiteetti ja henkinen taso.

NLP kehittyy ja rikastuu koko ajan, niin ulkomailla kuin Suomessakin. Vanhat rakenteet, tiedot ja osaaminen säilyvät, ja samalla uutta, Next Generation NLP:tä, virtaa koko ajan myös Suomeen henkilöiden kautta, jotka aktiivisesti hakevat uutta tietoa, kouluttautuvat ja ovat mukana erilaissa NLP-yhteisöissä ja kouluttajaverkostoissa maailmalla. Nykyisin Next Generation NLP:tä koulutetaan laajalti ympäri maailmaa.