NLP Coach Practitioner

NLP Coach Practitioner valmennus keskittyy coaching-prosessiin, henkilökohtaisen C.O.A.C.H -tilan rakentamiseen, coachin eri rooleihin ja työvälineisiin loogisten tasojen kautta, sekä hyviin käytäntöihin NLP -viitekehyksessä ja NLP:n taustaoletuksista käsin.

Olitpa kouluttaja, valmentaja, esimies, team leader, life coach tai jotain muuta, niin valmennus on hyvä pohja ja perusta niin henkilökohtaiseen kasvuun coachina kuin myös työvälineiden ja ymmärryksen kartuttamiseen.

Meissä kaikissa on jo olemassa kaikki voimavarat. Ihmisillä ei niinkään ole vaikeutta löytää omia voimavaroja, lähinnä onkin usein kysymys siitä, että arjessa ihmisillä ei vain ole tarpeeksi välineitä siihen, kuinka voimavarat saadaan käyttöön.

Valmennus on hyvin käytännönläheinen ja sisältää paljon omakohtaista oivaltamista, tutkittua tietoa, harjoituksia ja harjoittelua. Tarkastelemme niin sisäisiä kuin ulkoisiakin prosesseja sallivassa Next Generation NLP -hengessä. Jokainen harjoitus tukee coachin omaa kasvua ja on samalla myös työväline tuulevaisuuteen.

NLP Coach Practitioner -valmennus on luonteva valinta NLP Practitioner -koulutuksen jälkeen syventää oppimaansa erityisesti coaching-viitekehyksessä.

Tästä valmennuksesta voit jatkaa NLP Master Coach- valmennukseen joka edellyttää NLP Master Practitioneri-koulutusta.

Koulutuspolkusi voi olla….
NLP Practitioner >> NLP Coach Practitioner tai NLP Master Practioner
NLP Master Practitioner >> NLP Master Coach tai NLP Trainer

Koulutus järjestetään pienryhmissä max 20 henkilöä/ryhmä.

Laajuus: 6 päivää
Vaatimustaso: NLP Practitioner

Katso tästä kaikki alkavat NLP Practitioner Coach -valmennukset