NLP Trainer

NLP Trainer -koulutus syventää ja laajentaa NLP-taitoja ja kunkin omaa osaamista NLP-viitekehyksessä. Koulutus keskittyy kouluttajan rooliin ja tehtävään laaja-alaisesti sisältäen muun muassa kouluttajan oman hyvän tilan ja koulutuksen/ koulutettavien tilan, fieldin rakentamisen.

”The field” -energiakenttä syntyy kun kaksi tai useampi ihminen kokoontuu yhteen. Kuinka luodaan ulkoiset puitteet ja ilmapiiri jossa oppiminen, uusien asioiden omaksuminen ja kunkin henkilökohtainen potentiaali saadaan parhaimmilleen. Koulutus antaa myös valmiudet minkä tahansa koulutuksen, esiintymisen, luennon tai koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen.

Koulutus on vuorovaikutteinen ja dialoginen prosessi ryhmän ja kouluttajien kesken. Koulutuksessa on vahvasti läsnä coachaava ote ja oivalluttava valmennustyyli. Mallittamalla omaa, ryhmän muiden jäsenten ja kouluttajan toimintaa, vahvistuu oma
osaaminen entisestään. Koulutus on voimavarakeskeinen ja yksilön kannalta eheyttävä ja voimaannuttava prosessi.

Koulutuksesta saatavia konkreettisia taitoja, työkaluja ja osaamista on helppo soveltaa missä tahansa työtehtävässä, johtamisessa, myymisessä, esiintymisessä, asiakaspalvelussa, valmentamisessa, joissa ollaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja halutaan välttää ongelmia, päästä irti ei toimivista malleista, ja joissa tavoitteet ja tulosten saavuttaminen ovat ihmisten arkipäivää.

Koulutus sisältää runsaasti omakohtaista harjoittelua, jolla vahvistetaan omaa osaamista ja voimavaroja sekä kasvatetaan tiedollista ja taidollista osaamista. Harjoitukset tapahtuvat yksin, paritöinä ja ryhmissä. Esittämis- ja esiintymisharjoituksia on paljon, samoin kuin harjoituksia palautteen vastaanottamisesta ja palautteen antamisesta.

Laajuus 21 päivää
Vaatimustaso: NLP Master Practitioner

Katso tästä kaikki alkavat NLP Trainer-koulutukset