Sertifioidut NLP-koulutukset

True Heartsin koulutustarjonnasta löydät täyden valikoiman pitkiä (16 pv), kansainvälisesti sertifioituja ja korkeatasoisia NLP-koulutuksia, jotka sopivat tueksi sekä jokaisen omalle henkilökohtaiselle kasvupolulle että lisä- ja täydennyskoulutukseksi kaikille, jotka haluavat kehittää omia vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojaan ja menestyä omassa työssään paremmin.

Lue koulutuksistamme valmistuneiden kommentteja

NLP Practitioner -koulutus

NLP Practitioner on kansainvälisen käytännön mukainen kattava ja perusteellinen, sertifioitu koulutus vuorovaikutuksesta, viestinnästä, ajattelutaidoista ja omasta kehittymisestä. Koulutus antaa konkreettisia työkaluja arkeen, sekä työ- että yksityiselämään, samalla tukien jokaisen omaa henkilökohtaista kasvua.

NLP:n tavaramerkkejä ovat käytännöllisyys ja toimivuus. Ehkä juuri näistä syistä NLP:stä on tullut hyvin suosittua ja sitä sovelletaan paljolti työ- ja liike-elämään, kouluttamiseen, terapiaan, terveydenhoitoon, valmentamiseen ja ennen kaikkea ihmisten henkilökohtaiseen elämään ja kanssakäymiseen.

NLP Practitioner -koulutus sisältää laajan joukon mielenkiintoisia ja toimivia menetelmiä. Vaikka yksittäiset menetelmät ovat hätkähdyttävän tehokkaita, tulee varsinainen oppimisvaikutus kuitenkin koko koulutuksen kokonaisuudesta, jossa perusteellisesti ja monipuolisesti opitaan käytännössä kuinka vuorovaikutus toimii, mitä tapahtuu kun muuttaa ajatteluaan, miten tilat ja kokemukset rakentuvat ja muuttuvat. Koulutuksen aikana etsitään ja löydetään vastauksia mm. siihen, miten motivoidutaan, tehdään päätöksiä, otetaan omia voimavaroja käyttöön, miten muutetaan kielteisiä kokemuksia, kuinka hallitaan omaa aikaa ja kuinka neuvotellaan onnistuneesti.

NLP Practitioner -koulutus järjestetään pienryhmissä max 24 henkilöä/ryhmä.
Laajuus: 16 päivää
Vaatimustaso: Osallistuminen ei edellytä aiempaa tietoa tai kokemusta NLP:stä.

NLP Master Practitioner -koulutus

Harjoitus tekee Masterin! NLP Master Practitioner -koulutus on kansainvälisen käytännön mukainen kattava ja perusteellinen, sertifioitu koulutus omasta kehittymisestä, vuorovaikutuksesta, viestinnästä ja ajattelutaidoista. Se antaa konkreettisia työkaluja työelämään, omaan henkilökohtaiseen kasvuun ja muutosten hallintaan. Koulutus on jatkoa NLP Practitioner -koulutukselle ja sen aikana kerrataan, syvennetään ja lavennetaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja, asioita, kokemuksia ja näkemyksiä.

NLP Master Practitioner-koulutuksessa opitaan myös paljon uutta ja se sisältää myös NLP:n uutta ajattelua ja harjoituksia joita ei ennen ole Suomessa tehty. Koulutuksen aikana mennään syvemmälle itseen ja ulotetaan näkökulmia enemmän ulospäin vuorovaikutukseen muiden kanssa. Tutkitaan kenttää ja tiloja joissa elämme; ihminen on kokoajan myös jonkun suuremman osa samalla kun asiat toimivat niin identiteetin, uskomusten, kuin tekojen ja ympäristönkin tasolla.

Koulutus järjestetään pienryhmissä max 24 henkilöä/ryhmä.
Laajuus:16 päivää
Vaatimustaso: NLP Practitioner

NLP Coach

NLP Coach -koulutus keskittyy coaching-prosessiin, henkilökohtaisen C.O.A.C.H -tilan rakentamiseen, coachin eri rooleihin ja työvälineisiin loogisten tasojen kautta pohjautuen Robert Diltin uusimpiin tutkimuksiin ja ajatuksiin pienen c:n coachaukseen (käyttätymisen taso) ja ison C:n coachaukseen kalilla loogisilla tasoilla, sekä hyviin käytäntöihin NLP -viitekehyksessä ja NLP:n taustaoletuksista käsin. Olitpa kouluttaja, valmentaja, esimies, team leader, life coach tai jotain muuta, NLP Coach-valmennus on hyvä pohja ja perusta niin henkilökohtaiseen kasvuun coachina/esimiehenä kuin myös työvälineiden ja ymmärryksen kartuttamiseen.

Meissä kaikissa on jo olemassa kaikki voimavarat. Ihmisillä ei niinkään ole vaikeutta löytää omia voimavaroja, lähinnä onkin usein kysymys siitä että arjessa ihmisillä ei vain ole tarpeeksi välineitä siihen kuinka voimavarat saadaan käyttöön. Coach auttaa löytämään voimavarat ja sitä kautta ohjaa asiakaan vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien maailmaan.

Valmennus on hyvin käytännönläheinen ja sisältää paljon omakohtaista oivaltamista, tutkittua tietoa, harjoituksia ja harjoittelua. Tarkastelemme niin sisäisiä kuin ulkoisiakin prosesseja sallivassa NLP:n hengessä. Jokainen harjoitus tukee coachin omaa kasvua ja on samalla myös työväline.

NLP Coach -valmennus on luonteva valinta NLP Practitioner, NLP Master Practitioner tai NLP Trainer koulutuksen jälkeen syventää oppimaansa erityisesti coaching-viitekehyksessä.

Koulutus järjestetään pienryhmissä max 20 henkilöä/ryhmä.
Laajuus: 6 päivää
Vaatimustaso: NLP Practitioner

NLP Trainer

NLP Trainer -koulutus syventää ja laajentaa NLP-taitoja ja kunkin omaa osaamista NLP- viitekehyksessä ja  sisältää runsaasti uuden ajan Next Generation NLP:tä, joka tarkoittaa uudenlaista informaatiota ja ajattelua, uusia harjoituksia, tekniikoita ja malleja. Tämä koulutus on osa omaa tutumismatkaasi syvemmälle itseesi ja toisaalta toisimme ja kaikkeen siihen mikä liittyy vuorovaikutukseen itsemme ja toistemme kanssa. Sisällössä on vahvasti mukana oman elämän visio ja missio, joiden tarkentaminen ja tutkiminen antaa elämään lisää virtaa ja energiaa kohti niitä tavoitteita, mitä matkallesi asetat.

True Heartsin NLP Trainer -koulutus on ainutlaatuinen Suomessa: mukana on vierailevina kouluttajina monia kansainvälisiä NLP-kouluttajia ja omien erikoisalojensa huippuja, joiden ansiosta olemme voineet rakentaa koulutuskokonaisuuden, jollaista ei Suomessa muualla ole tarjolla.

Koulutus järjestetään pienryhmissä max 20 henkilöä/ryhmä.
Laajuus: 21 päivää
Vaatimustaso: NLP Master Practitioner

NLP Professional Trainer -koulutus

Koulutus on pilotoitu True Heartsin kouluttajien kanssa vuosina 2011-2013.  Koulutuksen vaatimustaso on NLP Trainer.

Koulutuksen jälkeen sinulla on ainakin kolme mahdollisuutta aloittaessasi omaa NLP-kouluttajauraasi

  •  jatkaa True Heartsin kouluttajana kouluttajayhteistyösopimuksen muodossa (tämä on mahdollista 2-3 koulutukseen osallistuvalle, riipuen ryhmän koosta).
  •  jatkaa oman yrityksesi kautta ja saada käyttöösi valmiin koulutusmateriaalin (kouluttajan oman materiaalin ja valmiin kansion koulutuksiisi osallistujille) sekä apua markkinoinnin suunniteluun ja toteutukseen konkreettisen markkinointiyhteistyösopimuksen muodossa.
  •  jatkaa oman yrityksesi kautta itsenäisenä NLP-kouluttajana

Olipa valintasi mikä tahansa näistä, olet NLP-kouluttajana hankkinut itsellesi monin verroin työvälineitä, harjoittelua ja kokemusta onnistuakseni parhaalla mahdollisella tavalla ammattitaitoisena NLP-kouluttajana.