NLP Business Practitioner

Koulutus on 5 + 2 päivän intensiivikoulutus NLP:hen ja se pohjautuu NLP Practitioner -koulutuksen (16 pv) sisältöihin. Koulutuksessa keskitymme erityisesti seuraaviin aiheisiin:

 • Ihmisten erilaisuus ja sujuva vuorovaikutus, NLP:n taustaoletukset ja aistit (miellejärjestelmät, VAK)
 • Tunteet vuorovaikutuksessa. Kuinka tunteet rakentuvat? Kuinka pääsen eroon negatiivisista tunteista? (mielikuvaeditoinnit)
 • Tunneyhteys kontaktin syntymisen edellytyksenä (samauttaminen ja tunneyhteys)
 • Oma hyvä tila (C.O.A.C.H-tila) ja sen vaikutukset omassa henkilökohtaisessa menestymisessä
 • Minkä tahansa voimavaratilan siirtäminen eri tilanteisiin (ankkurointi, mapping across)
 • Motivoitumistyylit, kuinka itse motivoidun ja kuinka motivoin muita
 • Tavoitteet ja kuinka ne kannattaa muotoilla niin, että ne toteutuvat
 • Palautteen merkitys sujuvan vuorovaikutuksen ja johtamisen välineenä
 • Sanojen merkitys (META-Malli)
 • Henkilökohtainen karisma. Mitä se on ja mitä siihen tarvitaan?
 • Loogiset tasot muutoksen ja ajatteluttamisen välineenä
 • Ennakkokäsitykset ja uskomukset
 • Coaching toimintatapana ja asenteena (Coachin eri roolit ja työvälineet loogisilla tasoilla)
 • Aika, stressi ja stressittömyys

Koulutuksessa paneudumme konkreettisesti NLP:n työvälineisiin. Asiat ja mallit sisäistetään harjoitusten kautta.

7 päivän jälkeen voit jatkaa 3+3+3 (9pv)  päivän jaksoon, jossa syvennetään ja sisäistetään lisää opittuja asioita sekä opitaan uusia asioita NLP Practitioner-koulutuksen sisältöihin pohjautuen.

7 päivän koulutuksesta saat sertifikaatin NLP Business Practitioner
7 + 9 päivän koulutuksesta saat sertifikaatin NLP Practitioner

Koulutuksen rakenne ja toteutus pohjautuu PPD Learning Centerin ja Judit Lowen pitkään kokemukseen kouluttaa NLP:tä 7 päivän intensiivikoulutuksena, PPD:n vastaava koulutus on nimeltään  NLP Practitioner Foundation. Judith Lowe on yksi ensimmäisistä John Grinderin yhteistyökouluttajista Euroopassa.

Oletko kiinnostunut NLP Business Practitionerista? Ota yhteyttä osoitteeseen info@truehearts.fi niin ilmoitamme sinulle heti seuraavasta alkavasta koulutuksesta!