Räätälöidyt yritysvalmennukset

Untitled design

Tarjolla valmennuspaketteja joka makuun. Ole hyvä!

Tarjoamme toiveidenne mukaisesti räätälöidyt yrityskoulutukset ja -valmennukset  vuorovaikutuksen, työhyvinvoinnin, henkilökohtaisen kasvun ja johtamisen teemoilla. Alla näet esimerkkejä jo toteuttamistamme valmennuksista, luennoista ja koulutuksista. Jokainen kokonaisuus on räätälöitävissä asiakasyrityksen tarpeen mukaisesti.

Työhyvinvointikoulutukset

Johda itsesi menestykseen / Reetta Vanhanen
Voimaannuttava, inspiroiva ja koskettava puheenvuoro siitä, miten meillä kaikilla on tarve tulla nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi omina aitoina itsenämme. Kuinka tämä, arvomme ja uskomuksemme liittyvät siihen, miten kukin menestyy ja on tyytyväinen siihen mitä tekee. Johda itsesi menestykseen -mallin taustalla on ajatus siitä, kuinka menestyminen pohjautuu kognitiiviseen älykkyyteen, tunneälykkyyteen ja sosiaaliseen älykkyyteen.
Hinta: 1,5 h 1300 € + alv 24%.

Johtamisen Täyskäsi/ Reetta Vanhanen
Ihmisten johtaminen on oma taiteenlajinsa, siinä missä muutkin taidot. Mitä siihen ehdottomasti kuuluu? Herättelevä ja innostava puheenvuoro siitä mitä vähintään tulisi osata ja olla tietoisuudessasi, kun puhutaan ihmisten johtamisesta. Kuinka suuri osuus on läsnäololla ja omalla hyvällä tilalla ja kyvyllä ohjata sitä? Miten motivoidut itse? Kokeillaan. Ja kuinka motivoit muita? Ja kuinka suuri merkitys sillä on siihen, että syntyy tuloksia. Taivoitteellisuus ja tavoitteet, asenne, uskomus vai malli? Miten kannattaa ajatella, jotta onnistuu ja tavoitteista tulee totta?
Hinta: 1,5 h 1300 € + alv 24%

Vaikuttava Vuorovaikutus / Reetta Vanhanen
Kuinka viestiä kohti yhteistä tavoitetta? Kuinka ymmärtää vuorovaikutuskumppania paremmin ja lisätä työn iloa ja samalla vaikuttaa myönteisesti tulokseen? Asioiden hahmotus ja ihmisten motiovointityylit vaikuttavat oleellisesti siihen miten kannattaa viestiä eri tilanteissa. Päivän aikana opit tunnistamaan itselle ja muille mieluisia tapoja havainnoida ja vuorovaikuttaa, sekä huomaamaan kuinka läsnäolo tuo vuorovaikutukseen oman erityisen lisänsä.
Hinta: 1,5 h 1300 € + alv 24%

Day Relax! Pieni hengähdyshetki arkeen / Reetta Vanhanen ja tai Erna Kasterinne
Kesto 45 min – 1 h
Hinnat:
Ryhmät alle 10 henkilöä 350 € + alv 24%

Ryhmät 11-20 henkilöä 600 € + alv 24 %
Ryhmät yli 21 henkilöä 950 € + alv 24 %

Kohti merkityksellistä elämää! / Lasse Seppänen
Valmentavalla otteella toteutuva henkilökohtaisen elämän suunnistusmatka. Tämän luento –ja valmennuskokonaisuuden jälkeen kirkastuu se henkilökohtainen suunta, johon oman elämän kompassinneula osoittaa. Kuinka kirkastaa oma suunta? Kuinka tunnistaa ja selättää esteet matkan varrella? Kuinka motivaatio, tarpeet, arvot, tavoitteet ja halut saadaan palvelemaan itselle merkityksellisimpiä asioita? Näihin vastauksia etsimme Lassen energisellä, intohimoisella ja valmentavalla tyylillä.
Hinta: 1 – 1,5h, 1000 € + alv 24%

Liikunnan mentaaliset puolet – Mindbodyset / Lasse Seppänen
Liikunta on fyysisesti hyödyllistä ja henkisesti välttämätöntä. Useimmat elämäntapamuutokset tai liikuntakuurit kariutuvat kiville mentaalisista syistä. Kukaan ei ole pohjimmiltaan laiska, vaan karikoiden taustalla on psykologisia esteitä, joita käsitellään kehon ja mielen sillanrakennustekniikalla. Kuinka sijoittaa aika ja raha siten, että fyysiset ja ravitsemukselliset muutokset tuottavat tulevaisuudessa sekä korkoa, että lisää mielekkyyttä?
Hinta: 1 – 1,5h, 1000 € + alv 24%

Läsnäoloa ja rentoutta / Erna Kasterinne
Yhdistetään kehonhuollon tärkeys, jooga, pilates ja stressin hallinta. Luento on informatiivinen ja sisältää kevyesti liikettä. Kun omassa kehossa on rento ja vapaa olla, on helppo olla oma itsensä läsnä jokaisessa hetkessä. Rentous heijastuu arkisiin hetkiin, henkilökohtaisessa elämässä ja työpaikalla, lisäten koko työyhteisön hyvinvointia. Haemme rentoutta kehon kautta; miten kannamme kehoamme, viihdymme kehossamme, miten helppoa on hengittää. Käymme läpi pieniä liikkeitä, joita voi hyödyntää pitkin työpäivää.
Hinta: 1 – 1,5h, 1000 € + alv 24%

Yin jooga/ Erna Kasterinne
Yin-jooga on kehoa lempeästi herättelevää dynaamista joogaa. Harjoitukset soveltuvat kaikille ja aikaisempaa kokemusta joogasta ei tarvitse olla. Hitaalla yin-jooga harjoituksella päästään käsiksi kehon passiivisempiin kerroksiin, sidekudos ja kalvotasolle. Erityisesti suosittelemme tätä päätetyötä tekeville.
Harjoitukset ovat meditatiivisia ja hermostoa tyynnyttäviä. Yksilölliset liikkuvuuserot otetaan huomioon erilaisilla asentovaihtoehdoilla.
Hinta: 1 – 1,5h, 1000 € + alv 24%

Molemmat Erna Kasterinteen koulutukset sopivat päivän aloitukseen tai keskelle päivää, selkeyttämään ajatuksia ja antamaan virtaa ja energiaan päivän tehtäviin. Ne soveltuvat myös palauttavana ja rentouttavana elementtinä päivän päätteeksi kohti levollista iltaa ja rauhallista yöunta.

Kaikki luennot on laajennettavissa pidemmiksi koulutuskokonaisuuksi. Hinta neuvotellaan erikseen koulutuksen keston ja laajuuden mukaan. Yllä olevat ovat hinnat esimerkkejä.

Muutoskoulutukset ja muutosjohtaminen

Kysy näistä alla olevista tai muista pidemmistä valmennuksista ja koulutuksista tarjous. Odotamme yhteydenottoasi! 

Managerit muutoksessa (1/2 pv-3pv) / Reetta Vanhanen

Sinulle esimies tai tiiminvetäjä, joka olet muutoksessa tai sinne matkalla! Koulutuksen aikana käymme läpi esimiehen roolia muutoksessa. Sujuvan vuorovaikutuksen rakentamista ihmisten oppimis- ja motivointityylien kautta. Lupaamme että saat toimivia työvälineitä itsesi ja tiimisi tunneohjaamiseen muutoksen eri vaiheissa, opit, miten ohjata omaa sisäistä hyvää tilaa ja sen kautta rakentaa onnistumisia tukeva tila koko työyhteisöön ja löydät itsestäsi uusia voimavaroja muutosten kohtaamiseen.

Muuttuvat tekijät – muutoksen myllerryksessä eteenpäin (1/2 pv – 2 pv )/ Reetta Vanhanen

Sinulle työntekijä, joka olet muutoksessa tai sinne matkalla!Koulutuksen aikana etsimme ja löydämme vastauksia muutoksen aiheuttamiin kysymyksiin, selkiytämme suuntaa ja saamme lisää voimavaroja. Opit tunnistamaan ja hyödyntämään itsestäsi voimavaroja muutostilanteiden kohtaamiseen, saat käytännöllisiä ja toimivia työkaluja omien tunteiden kohtaamiseen ja tietoiseen uudelleenmuotoiluun ja löydät uusia oivalluksia ja näkökulmia tulevaa ajatellen.

Koulutukset voi tilata joko erikseen tai yhteisenä koulutuspakettina.

Vuorovaikutus

Ainutlaatuinen Sinä! – Sujuva vuorovaikutus onnistumisen edellytyksenä (1/2 – 1 pv)/ Reetta Vanhanen
Sujuva vuorovaikutus työyhteisössä on yksi tärkeimpiä yhdessä onnistumisen edellytyksiä, erityisesti muutostilanteissa. Muutoksessa myös yksilön omien ainutlaatuisten voimavarojen merkitys korostuu. Hyvät henkilökohtaiset suhteet edistävät muutoksen prosessia kohti haluttuja tuloksia ja ihmiset voivat paremmin. Ainutlaatuinen Sinä! -koulutuspäivän tavoitteena on, että työyhteisön yhteishenki lisääntyy,  yksiköiden/tiimien välinen vuorovaikutus on jatkossa helpompaa ja toimivampaa ja ihmiset löytävät itsestään uusia energisoivia voimavaroja työhön. Valmennus etenee teorian (aiheina muun muassa muutos ja ihmisten erilaisuus, uhkat ja mahdollisuudet) ja pienten toiminnallisten harjoitusten kautta. Ainutlaatuinen Sinä! -koulutuskokonaisuus sopii muun muassa TYHY-päivän ohjelmaksi.

 Esimieskoulutukset

Esimiehen Kick Start  10 päivää/ Reetta Vanhanen
Tämä koulutus on vahva perusta henkilökohtaiseen kasvuun esimiehenä. Koulutus on käytännönläheinen ja sisältää tutkittua tietoa, harjoituksia, harjoittelua ja antaa tilaa omille oivalluksille ja reflektoinille. Tarkastelemme sekä sisäisiä että ulkoisia prosesseja sallivassa Next Generation NLP -hengessä. Koulutuskokonaisuus on suunnattu esimiehille, tiimin vetäjille, johtajille ja jokaiselle, joka haluaa kartuttaa leadership taitojaan. Koulutuksen painopiste on omassa henkilökohtaisessa kasvussa ja tiimin potentiaalin täydessä hyödyntämisessä.

Katso lisää täältä

Lataa esite täältä

Asiakaspalvelu ja sen johtaminen

 Aito Erinomainen Asiakaspalvelu 1-4 pv/ Reetta Vanhanen
Aito Erinomainen Asiakaspalvelu ja mitä se todellisuudessa on? Läsnäoloa ja asiakkaan tarpeiden huomioimista, pieni yksityiskohtia ja palvelukohtaamisen ennakointia, missä asiakaspalvelija on ikäänkuin aina yhden askeleen edellä täyttämässä asiakkaansa toiveita ja samalla läsnä siinä hetkessä missä palvelutapahtuma tapahtuu niin kasvotusten kuin puhelimessa tai meilin välityksellä.  Miten saat tiimistäsi parhaan potentiaalin esille ja mitä vuorovaikutus toimii parhaiten, asiakkaiden ja henkilökunnan välillä ja myös koko tiimin kesken.

Koulutus on räätälöivissä niin asiakapalvelijoille kuin tiimin vetäjille ja asiakaspalvelun johtotehtävissa oleville henkilöille.